Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje