Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie powstała w dniu 1 lipca 2005r. na mocy Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz U Nr 281 poz. 2795 z 2004 r)

W okresie od 1 stycznia do 31 czerwca 2003r. do Prokuratur Rejonowych okręgu warszawsko-praskiego oraz  do Wydziału V – Śledczego i VI do Spraw Przestępczości Zorganizowanej  Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie wpłynęło  łącznie  16950 spraw  przy czym załatwiono  16752 spraw. 

Liczbę  wpływu spraw i  ilość spraw załatwionych obrazują poniższe dane.

Prokuratura Okręgowa Warszawa- Praga w Warszawie

– Wydział V Śledczy

Ilość spraw ( wpływ): 65

Ilość spraw załatwionych: 71

– Wydział VI  ds. Przestępczości Gospodarczej

Ilość spraw ( wpływ): 48

Ilość spraw załatwionych: 55

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga  Południe  w Warszawie,   

Ilość spraw ( wpływ): 4955

Ilość spraw załatwionych: 4903

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ w Warszawie, 

Ilość spraw ( wpływ): 4722

Ilość spraw załatwionych: 4635

Prokuratura Rejonowa w Legionowie   

Ilość spraw ( wpływ): 1612

Ilość spraw załatwionych: 1621

Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim, 

Ilość spraw ( wpływ): 1269

Ilość spraw załatwionych: 1239

Prokuratura Rejonowa w Otwocku, 

Ilość spraw ( wpływ): 1431

Ilość spraw załatwionych: 1401

Prokuratura Rejonowa w Wołominie

Ilość spraw ( wpływ): 2848

Ilość spraw załatwionych: 2827

Łącznie

Ilość spraw ( wpływ): 16950

Ilość spraw załatwionych: 16752

 

 


 

Warszawa, dnia 20 lutego  2013 r.

PROKURATURA OKRĘGOWA

WARSZAWA – PRAGA

W WARSZAWIE

I A 093/   5  /13

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prokuratora Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie za rok 2012

 

Dział I.

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

– zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

– skuteczności i efektywności działania,

– wiarygodności sprawozdań,

– ochrony zasobów,

– przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

– efektywności i skuteczności przepływu informacji,

– zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

 

Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

 • monitoringu realizacji celów i zadań,
 • procesu zarządzania ryzykiem,
 • audytu wewnętrznego,
 • kontroli wewnętrznych,
 • kontroli zewnętrznych,
 • wyników i ich analizy przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej (arkusze samooceny).

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

 

                                                                                       Prokurator Okręgowy

                                                                              Warszawa – Praga w Warszawie

                                                                                             Julita Turyk

 

 

 


 

Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r.

PROKURATURA OKRĘGOWA

WARSZAWA – PRAGA

W WARSZAWIE

I A 093/   4  /13

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej

Warszawa – Praga w Warszawie i podległych Prokuratur Rejonowych za rok 2012

 

Część A:  Realizacja najważniejszych celów w roku 2012

 

(Tabela do pobrania)

 

Część D.  Najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów: 

 

 1. Destabilizacja kadrowa Policji związana z przesunięciem środków osobowych nas rzecz zabezpieczenia imprez masowych realizowanych  w ramach  EURO 2012 i związaną z tym w późniejszym okresie realizacją uprawnień pracowniczych (wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych i czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych) mających bezpośredni wpływ na wykonywanie czynności w prowadzonych postępowaniach.

 

 1. Czasowa destabilizacja w obsadzie kadry kierowniczej w 1/3 jednostek szczebla rejonowego.

 

 1. Brak pełnej obsady kadry orzeczniczej.

 

                                                                                                Prokurator Okręgowy

                                                                                       Warszawa – Praga w Warszawie

                                                                                                         Julita Turyk


 

Warszawa, dnia 04 marca 2014 r.

PROKURATURA OKRĘGOWA

WARSZAWA – PRAGA

W WARSZAWIE

I A 093/5/14

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prokuratora Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie za rok 2013

 

Dział I.

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

– zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

– skuteczności i efektywności działania,

– wiarygodności sprawozdań,

– ochrony zasobów,

– przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

– efektywności i skuteczności przepływu informacji,

– zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

 

Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie

 

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

 • monitoringu realizacji celów i zadań,
 • procesu zarządzania ryzykiem,
 • audytu wewnętrznego,
 • kontroli wewnętrznych,
 • kontroli zewnętrznych,
 • wyników i ich analizy przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej (arkusze samooceny).

 

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

 

                                                                                       Prokurator Okręgowy

                                                                              Warszawa – Praga w Warszawie

                                                                                             Julita Turyk


 

Warszawa, dnia 04 marca 2014 r.

PROKURATURA OKRĘGOWA

WARSZAWA – PRAGA

W WARSZAWIE

I A 093/5/14

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej

Warszawa – Praga w Warszawie i podległych Prokuratur Rejonowych za rok 2013

 

Część A:  Realizacja najważniejszych celów w roku 2013

(Tabela do pobrania)

Część D.  Najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów:

 1. w zakresie wskaźnika efektywności ścigania:
 • stale rosnąca liczba zawiadomień o skomplikowanym charakterze, również w materii cywilno i administracyjno – prawnej, wymagających przeprowadzenia postępowania dowodowego a nie dających podstaw do wniesienia aktu oskarżenia;
 1. w zakresie wskaźnika efektywności postępowania sądowego:
 • duża liczba decyzji umarzających postępowanie na etapie jurysdykcyjnym, np. z powodu cofnięcia wniosku o ściganie, śmierci oskarżonego, zmian zasad odpowiedzialności karnej niektórych deliktów;
 • orzeczenia uniewinniające, ostatecznie uchylone w trybie odwoławczym;
 1. w zakresie liczby wniesionych środków prawnych w sprawach cywilnych, administracyjnych i innych przewidzianych w ustawach:
 • zmniejszenie zakresu podmiotowego spraw umożliwiających wywiedzenie cywilnych i administracyjnych środków prawnych
 1. w zakresie liczby wizytacji prokuratur rejonowych:
 • wejście w życie podustawowych przepisów rozszerzających zakres wizytacyjny.

 

                                                                                                Prokurator Okręgowy

                                                                                       Warszawa – Praga w Warszawie

                                                                                                        Julita Turyk


Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Renata Sławek
Informację udostępnił: Renata Sławek- Budrewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-03-05
Data udostępnienia informacji: 2013-10-23
Liczba odsłon: 2 519