Majątek Prokuratury Regionalnej w Warszawie

Wartość w złotych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. :
I. Środki trwałe w tym:
1. budynki, lokale – 15.416.000
2. urządzenia techniczne i maszyny- 3.500.000
3. środki transportu – 237 000
Rzeczowe aktywa trwałe ogółem – 19.145.000
II. Pozostałe środki trwałe – 765.000
III. Wartości niematerialne i prawne – 642.000
Poz.I.1 Zespół budynków  przy ul. Krakowskie Przedmieście 25/Kozia 1 – własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie byłej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Wasilewski
Informację udostępnił: Mariusz Pieczek
Data wytworzenia informacji: 2016-03-24
Data udostępnienia informacji: 2016-03-24
Liczba odsłon: 4 507