Majątek Prokuratury Regionalnej w Warszawie

Wartość w złotych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. :

A. Aktywa trwałe 30 071 994,80 zł
I. Wartości niematerialne i prawne 366 066,64 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe 20 668 687,21 zł
1. Środki trwałe 20 323 724,45 zł
1.1. Grunty 4 053 771,00 zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15 817 797,72 zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 379 975,61 zł
1.4. Środki transportu 65 672,04 zł
1.5. Inne środki trwałe 6 508,08 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 344 962,76 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) –  zł

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Wasilewski
Informację udostępnił: Mariusz Pieczek
Data wytworzenia informacji: 2016-03-24
Data udostępnienia informacji: 2016-03-24
Liczba odsłon: 5 707

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj