1. ROKURATOR REGIONALNY W WARSZAWIE – ANDRZEJ SZELIGA;

2. ZASTĘPCA PROKURATORA REGIONALNEGO W WARSZAWIE – JAKUB ROMELCZYK;

3. ZASTĘPCA PROKURATORA REGIONALNEGO W WARSZAWIE – MAREK MAKSYMOWICZ;

4. Naczelnik Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej – prokurator Wojciech Smoleń;

5. Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej – prokurator Dawid Hieropolitański;

6. Naczelnik Wydziału  III Postępowania Sądowego– prokurator Marek Deczkowski; 

7. Naczelnik Wydziału IV Organizacyjnego- prokurator Zofia Łukasik-Pusch;

8. Kierownik Działu Wizytacji w  Wydziale IV Organizacyjnym – prokurator Elżbieta Grześkiewicz 

9. Dyrektor Wydziału V Budżetowo – Administracyjnego – Krzysztof Wasilewski;

10. Główny księgowy – Paweł Świerkosz;

11. Kierownik VI Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych- prokurator Ewa Stasiak;

12.Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego dla Warszawskiego Okręgu Regionalnego -prok. Małgorzata Ziółkowska-Siwczyk;

13. Wizytator – prok. Przemysław Tomczak;

14. Wizytator – prok. Artur Kassyk;

15. Wizytator – prok. Mariusz Pieczek;

16. Kierownik Sekretariatu – Krystyna Magdziarz;

17. Zastępca Głównego Księgowego – Marlena Święćkowska;

18.Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Samodzielnym Dziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych  Marcin Słupecki;

19. Starszy inspektor do spraw obronnych – Grzegorz Bogacz;

20. Audytor wewnętrzny – Paweł Jędrzejewski;

21.Starszy inspektor ds. biurowości – Małgorzata Popławska;

22. Inspektor Ochrony Danych – Łukasz Boryczka;

23. Inspektor do spraw bezpieczeństwa  i higieny pracy – Krzysztof Bieniewicz;

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Mariusz Pieczek
Informację udostępnił: Mariusz Pieczek
Data wytworzenia informacji: 2016-09-20
Data udostępnienia informacji: 2016-05-20
Liczba odsłon: 7 977