OŚWIADCZENIA

Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Prokuratora Regionalnego w Warszawie za rok 2018 – (link)

Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Prokuratora Regionalnego w Warszawie za rok 2017 – (link)

Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Prokuratora Regionalnego w Warszawie za rok 2016 – ( link )


                                

Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania 

lub rozstrzygania w  I połowie 2016 roku – ( link ) 


   PLAN DZIAŁALNOŚCI  

Plan działalności Prokuratury Apelacyjnej/Regionalnej  w Warszawie

w 2016r.- ( link )

Plan działalności Prokuratury Apelacyjnej/Regionalnej  w Warszawie

w 2017r.- ( link )

Plan działalności Prokuratury Regionalnej  w Warszawie

w 2018r.- ( link )

Plan działalności Prokuratury Regionalnej w Warszawie

w 2019r.- ( link )

 

Plan działalności Prokuratury Regionalnej w Warszawie

w 2020r.- ( link )

 

Sprawozdanie z działalności Prokuratury Regionalnej w Warszawie

  • SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI PROKURATURY REGIONALNEJ W WARSZAWIE ZA ROK 2018- (link)
  • SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI PROKURATURY REGIONALNEJ W WARSZAWIE ZA ROK 2017- (link)
  • SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY W SPRAWACH CYWILNYCH I ADMINISTRACYJNYCH ZA ROK 2017-(link)
  • SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY W SPRAWACH KARNYCH ZA ROK 2017-(link)
  • SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY W ZAKRESIE NADZORU SŁUŻBOWEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ PROKURATORA NADRZĘDNEGO W SPRAWACH KARNYCH, CYWILNYCH I ADMINISTRACYJNYCH ZA ROK 2017-(link)

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

  • SPRAWOZDANIE FINANSOWE (link)
  • SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŁĄCZNE (link)
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Małgorzata Popławska
Informację udostępnił: Mariusz Pieczek
Data wytworzenia informacji: 2017-12-21
Data udostępnienia informacji: 2016-08-23
Liczba odsłon: 4 239