piątek, 07 lutego 2020

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze – etap 2

W dniu 7 lutego 2020 roku o godz. 9.10 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów (PO IV WOS 1111.1.2020)

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie

na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze

W dniu 7 lutego 2020 roku o godz. 9.10 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.

Komisja obradowała w składzie:

Przewodniczący: Monika Olba – Naczzelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze – nieobecna,

Członek: Anna Sobiechowska – Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze

Sekretarz: Agnieszka Zachwiej – kierownik sekretariatu Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

Na Konkurs stawili się:

  1. Pani Magdalena Białoszewska,
  2. Pani Katarzyna Bochenek.

Nie stawiła się Pani Barbara Laskowska – nie podając przyczyn.

Przed przystąpieniem do sprawdzianu praktycznego sprawdzono tożsamość kandydatów poprzez okazanie przez nich dowodów osobistych. Następnie Sekretarz Pani Agnieszka Zachwiej, w zastępstwie Przewodniczącego Komisji, poinformowała m. in. o sposobie i trybie przeprowadzania konkursu, o przyjętych kryteriach przy dokonywaniu ocen każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 do 10 podczas II etapu Konkursu.

W szczególności poinformowała, że do III etapu Konkursu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskają minimalnie 6 punktów. Praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów polegać będzie na wykonaniu trzech zadań jednakowych dla każdego kandydata. Łączny czas na wykonanie zadań 45 minut. Kandydaci przystępują do egzaminu praktycznego w kolejności alfabetycznej.

Egzamin rozpoczęto o godzinie: 9.15

Zakończono o godzinie: 10.00

Komisja po dokonaniu oceny prac kandydatów w skali od 1 do 10 punktów, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu Konkursu niżej wymienionych kandydatów:

  1. Pani Magdalena Białoszewska – 6,25 pkt
  2. Pani Katarzyna Bochenek – 6 pkt

Ustalono, że III etap Konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 14 lutego 2020 roku o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, przy ul. Muzealna 9.

Kandydaci będą odpowiadać na pytania z jednakowych dla każdego kandydata zestawów z zakresu przepisów obowiązujących w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, w tym w szczególności dotyczących działalności sekretariatu, a także dodatkowe pytania komisji.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jarosław Pawlaczek
Informację udostępnił: Jarosław Pawlaczek
Data wytworzenia informacji: 2020-02-07
Data udostępnienia informacji: 2020-02-07
Liczba odsłon: 84