sobota, 21 grudnia 2019

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze – etap 2

(PO IV WOS 1111.9.2019) W dniu 21 grudnia 2019 roku o godz.10.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap Konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze

W dniu  21 grudnia 2019 roku o godz.10.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.

 

Komisja  obradowała w składzie:

 

Przewodniczący: Krzysztof Świątek – Kierownik ds. Informatyzacji i Analiz Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

Członek: Małgorzata Ledzion – Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze – nieobecna

Sekretarz: Maria Glinkowska – Inspektor ds. biurowości Prokuratury Okręgowej w Jeleniej  Górze

 

 

Na Konkurs stawili się:

 

 1. Pani Klaudia Hładka
 2. Pani Marta Hyc
 3. Pani Dorota Klempouz-Wesołowska
 4. Pani Marta Krzak
 5. Pani Beata Odwarzna
 6. Pani Michalina Sajko

 

Przed przystąpieniem do sprawdzianu praktycznego sprawdzono tożsamość kandydatów poprzez okazanie przez nich dowodów osobistych. Następnie Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Świątek poinformowała ich min. o sposobie i trybie przeprowadzania konkursu, o przyjętych kryteriach przy dokonywaniu ocen każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 do 10 podczas II etapu Konkursu.

W szczególności poinformował, że do III etapu Konkursu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskają minimalnie 6 punktów. Praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów polegać będzie na wykonaniu dwóch zadań jednakowych dla każdego kandydata. Łączny czas na wykonanie dwóch zadań 25 minut. Kandydaci przystępują do egzaminu praktycznego w  kolejności alfabetycznej.

 

Egzamin rozpoczęto o godzinie:10.00, zakończono o godzinie:11.10

Komisja po dokonaniu oceny prac kandydatów w skali od 1 do 10 punktów, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu Konkursu niżej wymienionych kandydatów :

 

 1. Pani Klaudia Hładka- 7,5  pkt
 2. Pani Marta Hyc- 7 pkt
 3. Pani Dorota Klempouz-Wesołowska- 6 pkt
 4. Pani Marta Krzak – 8,5  pkt
 5. Pani Beata Odwarzna – 8 pkt
 6. Pani Michalina Sajko – 7 pkt

Ustalono, że III etap Konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 28 grudnia 2019 o godz.10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, ulica Muzealna 9. Kandydaci będą  odpowiadać na 8 pytań z jednakowych dla każdego kandydata zestawów z zakresu przepisów obowiązujących w powszechnych jednostkach organizacyjnych  prokuratury, w tym  w szczególności dotyczących działalności sekretariatu  a także dodatkowe pytania komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jarosław Pawlaczek
Informację udostępnił: Jarosław Pawlaczek
Data wytworzenia informacji: 2019-12-21
Data udostępnienia informacji: 2019-12-21
Liczba odsłon: 97