add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów za 2017 rok – Prokuratura Krajowa

Publikacja oświadczeń majątkowych asesorów i prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze i podległych prokuratur Rejonowych za rok 2017

Zgodnie z treścią art. 104 §1 ustawy Prawo o prokuraturze informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majatkowym prokuratorów są jawne z wyjątkiem danych podlegających anonimizacji oraz oświadczeń objętych ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

Prokuratorzy są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku osobistego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności informacje o:

  1. Posiadanych zasobach pieniężnych;
  2. Posiadanych nieruchomościach i tytułach prawnych do ich posiadania;
  3. Posiadanych rzeczach ruchomych o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł;
  4. Posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego;
  5. Posiadanych instrumentach finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.) innych niż wskazane w pkt 4;
  6. Dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych w okresie roku przed dniem, na który składane jest oświadczenie, o ile ich łączna wartość przekracza 10.000 zł, i ich źródłach, z wyłączeniem dochodów uzyskanych w związku z zajmowaniem stanowiska prokuratora;
  7. Nabytym przez składającego oświadczenie albo jego małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub samorządowej osoby prawnej, mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu;
  8. Wierzytelnościach i zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 zł.

Na podstawie Zarządzenia nr 2/2016 z dnia 30 czerwca 2016 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze po dokonaniu analizy danych zawartych w oświadczeniach podaje je do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na stronie internetowej.

Stan na dzień: 31 grudnia 2017 roku

PPO - Dziedzic Maria PPO - Dziedzic Maria PPO - Fortuna Piotr PPO - Fortuna Piotr PPO - Kończyk Dariusz PPO - Kończyk Dariusz PPO - Kopczyńska Małgorzata PPO - Kopczyńska Małgorzata PPO - Korczycki Michał PPO - Korczycki Michał PPO - Molenda Violetta PPO - Molenda Violetta PPO - Niziołek Violetta PPO - Niziołek Violetta PPO - Olba Monika PPO - Olba Monika PPO - Panek-Troć Aleksandra PPO - Panek-Troć Aleksandra PPO - Prabucki Maciej PPO - Prabucki Maciej PPO - Remiszewski Robert PPO - Remiszewski Robert PPO - Śliwiński Marcin PPO - Śliwiński Marcin PPO - Radomska Justyna PPO - Radomska Justyna PPO - Świątek Krzysztof PPO - Świątek Krzysztof PPO - Szafraniec Edward PPO - Szafraniec Edward PPO - Szczepański Kazimierz PPO - Szczepański Kazimierz PPO - Szkapiak Jerzy PPO - Szkapiak Jerzy PPO - Wąsikiewicz Violetta PPO - Wąsikiewicz Violetta PPO - Węglarowicz-Makowska Ewa PPO - Węglarowicz-Makowska Ewa PPO - Wieczorkowski Piotr PPO - Wieczorkowski Piotr PPO - Zarówny Marcin PPO - Zarówny Marcin PPR - Barcella Artur PPR - Barcella Artur PPR - Bartkowiak-Soja Bernadetta PPR - Bartkowiak-Soja Bernadetta PPR - Bogucki Maciej PPR - Bogucki Maciej PPR - Buczek Urszula PPR - Buczek Urszula PPR - Chojnacki Grzegorz PPR - Chojnacki Grzegorz PPR - Chrapek Łukasz PPR - Chrapek Łukasz PPR - Czułowski Tomasz PPR - Czułowski Tomasz PPR - Gierulska Urszula PPR - Gierulska Urszula PPR - Gorzkowicz Marek PPR - Gorzkowicz Marek PPR - Graff Sławomir PPR - Graff Sławomir PPR - Greb-Hejno Grażyna PPR - Greb-Hejno Grażyna PPR - Idzi Artur PPR - Idzi Artur PPR - Kaczmarczyk Dorota PPR - Kaczmarczyk Dorota PPR - Kaczyńska Anna PPR - Kaczyńska Anna PPR - Kawka Aneta PPR - Kawka Aneta PPR - Kolasińska Magdalena PPR - Kolasińska Magdalena PPR - Kubasik Julia PPR - Kubasik Julia PPR - Kurzydło Adam PPR - Kurzydło Adam PPR - Kwaśniak Agnieszka PPR - Kwaśniak Agnieszka PPR - Lipińska-Grzeszczuk Jolanta PPR - Lipińska-Grzeszczuk Jolanta PPR - Łomnicka Ewa PPR - Łomnicka Ewa PPR - Midera Marta PPR - Midera Marta PPR - Molęda Marcin PPR - Molęda Marcin PPR - Nestorowicz Andrzej PPR - Nestorowicz Andrzej PPR - Owcarz Ewa PPR - Owcarz Ewa PPR - Piekarski Marcin PPR - Piekarski Marcin PPR - Pietrykiewicz Piotr PPR - Pietrykiewicz Piotr PPR - Podhajski Paweł PPR - Podhajski Paweł PPR - Rosołowska Dorota PPR - Rosołowska Dorota PPR - Różańska Bożena PPR - Różańska Bożena PPR - Rybak Mariusz PPR - Rybak Mariusz PPR - Sabala Beata PPR - Sabala Beata PPR - Siemaszko Marzanna PPR - Siemaszko Marzanna PPR - Skowron Dariusz PPR - Skowron Dariusz PPR - Śledziona Marek PPR - Śledziona Marek PPR - Surowiak Anna PPR - Surowiak Anna PPR - Szczygieł Elżbieta PPR - Szczygieł Elżbieta PPR - Szumińska Ewa PPR - Szumińska Ewa PPR - Targoński Łukasz PPR - Targoński Łukasz PPR - Trybuchowska-Łysik Justyna PPR - Trybuchowska-Łysik Justyna PPR - Wesołowska Magdalena PPR - Wesołowska Magdalena PPR - Wilczyńska-Słocińska Beata PPR - Wilczyńska-Słocińska Beata PPR - Wójcik-Kurcio Katarzyna PPR - Wójcik-Kurcio Katarzyna PPR - Wolańska Kamila PPR - Wolańska Kamila PPR - Woźniak Sebastian PPR - Woźniak Sebastian PPR - Zagórski Robert PPR - Zagórski Robert PPR - Zielińska Maja PPR - Zielińska Maja PPR - Ziembicka Urszula PPR - Ziembicka Urszula PPR - Ziembicki Sebastian PPR - Ziembicki Sebastian PPR - Ziemblicka Barbara PPR - Ziemblicka Barbara
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jarosław Pawlaczek
Informację udostępnił: Jarosław Pawlaczek
Data wytworzenia informacji: 2018-06-25
Data udostępnienia informacji: 2020-04-22
Liczba odsłon: 10 790

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj