Sprawy są przyjmowane i załatwiane zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016, poz.177) oraz innych ustaw, przewidujących dla prokuratora szczegółowe kompetencje w zakresie podejmowanych przez niego czynności.

Pisma w sprawach będących przedmiotem działania Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze można składać osobiście w biurze podawczym, za potwierdzeniem odbioru, w dniach i godzinach urzędowania lub przesyłać na jej adres. Są one rejestrowane w kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych, zgodnie z podziałem zadań, wynikającym z zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw określa również ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Określa ona usługi regulujące między innymi zasady obsługi w kontaktach z organami administracji publicznej osób uprawnionych, które doświadczają trwałe lub okresowo trudności w komunikowaniu się, poprzez  min. korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłaniu faksów.

 

Dostęp do usług tłumacza języka migowego udostępniony będzie po utworzeniu rejestru tłumaczy przez wojewodę zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w gmachu Prokuratury Okręgowej, ul. Muzealna 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania prokuratury tj. od 10.00 do 14.00 – osobiście Prokurator Okręgowy, jego Zastępca lub wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

W Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze poza godzinami urzędowania, interesantów przyjmuje się w poniedziałki od godziny 15.30 do 16.30.

 • Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu 

  W Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania prokuratury tj. od 9.00 do 15.00 – osobiście Prokurator Rejonowy, jego Zastępca lub wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu.

  W Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu poza godzinami urzędowania, interesantów przyjmuje się w każdy poniedziałek tygodnia od godziny 15.30 do 16.30.

 • Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze 

  W Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania prokuratury tj. od 9.00 do 15.00 – osobiście Prokurator Rejonowy, jego Zastępca lub wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze.

  W Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze poza godzinami urzędowania, interesantów przyjmuje się w każdy poniedziałek tygodnia od godziny 15.30 do 16.30.

 • Prokuratura Rejonowa w Kamiennej Górze

  W Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania prokuratury tj. od 9.00 do 15.00 – osobiście Prokurator Rejonowy, jego Zastępca lub wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze.

  W Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze poza godzinami urzędowania, interesantów przyjmuje się w każdy poniedziałek tygodnia od godziny 15.30 do 16.30.

 • Prokuratura Rejonowa w Lubaniu

  W Prokuraturze Rejonowej w Lubaniu przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania prokuratury tj. od 9.00 do 15.00 – osobiście Prokurator Rejonowy, jego Zastępca lub wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Rejonowej w Lubaniu.

  W Prokuraturze Rejonowej w Lubaniu poza godzinami urzędowania, interesantów przyjmuje się w każdy poniedziałek tygodnia od godziny 15.30 do 16.30.

 • Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim

  W Prokuraturze Rejonowej w Lwówku Śląskim przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania prokuratury tj. od 9.00 do 15.00 – osobiście Prokurator Rejonowy, jego Zastępca lub wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim.

  W Prokuraturze Rejonowej w Lwówku Śląskim poza godzinami urzędowania, interesantów przyjmuje się w każdy poniedziałek tygodnia od godziny 15.30 do 16.30.

 • Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu 

  W Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelecu przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania prokuratury tj. od 9.00 do 15.00 – osobiście Prokurator Rejonowy, jego Zastępca lub wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu.

  W Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu poza godzinami urzędowania, interesantów przyjmuje się w każdy poniedziałek tygodnia od godziny 15.30 do 16.30.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jarosław Pawlaczek
Informację udostępnił: Jarosław Pawlaczek
Data wytworzenia informacji: 2017-07-03
Data udostępnienia informacji: 2013-10-29
Liczba odsłon: 3 654