Sprawy są przyjmowane i załatwiane zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016, poz.177) oraz innych ustaw, przewidujących dla prokuratora szczegółowe kompetencje w zakresie podejmowanych przez niego czynności.

Pisma w sprawach będących przedmiotem działania Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze można składać osobiście w biurze podawczym, za potwierdzeniem odbioru, w dniach i godzinach urzędowania lub przesyłać na jej adres. Są one rejestrowane w kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych, zgodnie z podziałem zadań, wynikającym z zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw określa również ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Określa ona usługi regulujące między innymi zasady obsługi w kontaktach z organami administracji publicznej osób uprawnionych, które doświadczają trwałe lub okresowo trudności w komunikowaniu się, poprzez  min. korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłaniu faksów.

Dostęp do usług tłumacza języka migowego udostępniony będzie po utworzeniu rejestru tłumaczy przez wojewodę zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w gmachu Prokuratury Okręgowej, ul. Muzealna 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania prokuratury tj. od 10.00 do 14.00 – osobiście Prokurator Okręgowy, jego Zastępca lub wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

W Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze poza godzinami urzędowania, interesantów przyjmuje się w poniedziałki od godziny 15.30 do 16.30.

W Prokuraturach Rejonowych podległych Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze interesantów przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania prokuratury tj. od 10.00 do 14.00 osobiście Prokurator Rejonowy, jego Zastępca lub wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy prokuratury.

W każdy pracujący poniedziałek od godziny 15.30 do 16.30 wprowadza się godziny przyjęć interesantów poza godzinami urzędowania.

Interesanci w godzinach urzędowania oraz poza godzinami urzędowania przyjmowani są w kolejności ustalonej po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu się najpóźniej dnia poprzedniego do godziny 12.00 ze wskazaniem swoich danych osobowych oraz powodu zgłoszenia.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jarosław Pawlaczek
Informację udostępnił: Jarosław Pawlaczek
Data wytworzenia informacji: 2017-07-03
Data udostępnienia informacji: 2013-10-29
Liczba odsłon: 4 710

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj