Prokuratura Rejonowa w Głogowie

ul. Sienkiewicza 1

67–200 Głogów

tel.  (76) 727–15–00

fax. (76) 727–15–01

e-mail: pr_glogow@legnica.po.gov.pl

pełniąca funkcję Prokuratora Rejonowego – Barbara Izbiańska

pełniący funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego – Marcin Knurowski

Prokurator Rejonowy  w Głogowie – zapewnia prawidłową realizację zadań oraz właściwa organizację pracy, sprawuje bezpośredni nadzór nad prokuratorami prowadzącymi śledztwa, dokonuje oceny wyroków, sprawuje nadzór nad postępowaniem cywilnym i administracyjnym, współdziała z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, współpracuje z mediami.

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Głogowie – zastępuje prokuratora rejonowego podczas jego nieobecności, sprawuje bezpośredni nadzór nad prokuratorami nadzorującymi śledztwa, prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa określone ustawą z 21.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.


Prokuratura Rejonowa w Jaworze

ul. Wrocławska 26

59–400 Jawor

tel.  (76) 729–46–00 lub 729–46–02

fax. (76) 729–46–00

e-mail: pr_jawor@legnica.po.gov.pl

pełniąca funkcję Prokuratora Rejonowego – Bogusława Bargiel-Malec

pełniąca funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego – Aleksandra Pokorska-Czurko

Prokurator Rejonowy w Jaworze – kieruje pracą prokuratury rejonowej, współdziała z organami administracji państwowej i samorządowej, współpracuje z organami kontroli zewnętrznej, nadzoruje przebieg aplikacji, dekretuje sprawy do repertoriów i rejestrów, współpracuje z mediami, przyjmuje interesantów.


Prokuratura Rejonowa w Legnicy

ul. Grunwaldzka 8

59–220 Legnica

tel.  (76) 723–12–52

fax. (76) 723–11–92

e-mail: pr_legnica@legnica.po.gov.pl

pełniący funkcję Prokuratora Rejonowego – Radosław Wrębiak

pełniąca funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego – Dagmara Rukawiczkin-Dorożko

Prokurator Rejonowy w Legnicy – kieruje pracą prokuratury rejonowej, zapewnia prawidłową realizację zadań służbowych oraz właściwą organizację pracy, dokonuje oceny wyroków.

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Legnicy – odpowiada za terminowość i właściwy sposób prowadzenia i nadzoru nad śledztwami powierzonymi do prowadzenia Policji oraz prowadzonymi przez Policję dochodzeniami, zastępuje w czasie nieobecności Prokuratora Rejonowego, utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz organami ścigania w zakresie zapobiegania i ścigania przestępstw.


Prokuratura Rejonowa w Lubinie

ul. Wrocławska 1

59–300 Lubin

tel.  (76) 847–02–50

fax. (76) 847–02–90

e-mail: pr_lubin@legnica.po.gov.pl

pełniący funkcję Prokuratora Rejonowego – Magdalena Serafin

pełniący funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego – Marek Bartosiewicz

pełniąca funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego – Anna Jaworska

Prokurator Rejonowy w Lubinie – kieruje pracą prokuratury rejonowej, zapewnia prawidłową pracę i sprawną realizację zadań służbowych oraz właściwą organizację pracy, dokonuje oceny wyroków.

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Lubinie – odpowiada za terminowość i właściwy sposób prowadzenia i nadzoru nad śledztwami powierzonymi do prowadzenia Policji oraz prowadzonymi przez Policję dochodzeniami, zastępuje pod nieobecność prokuratora rejonowego oraz zastępcę nadzorującego Dział Śledztw, odpowiada za pracę sekretariatu obsługującego Dział Nadzoru nad Śledztwami i Dochodzeniami, utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem Komendy Powiatowej Policji w Lubinie i Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach i organami kontroli w zakresie zapobiegania i ścigania przestępstw.

Zastępca Prokuratora Rejonowego – zastępuje prokuratora rejonowego w czasie jego nieobecności, odpowiada za terminowy i właściwy sposób prowadzenia śledztw własnych i powierzonych, utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem Komendy Powiatowej Policji w Lubinie i Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach i organami kontroli w zakresie zapobiegania i ścigania przestępstw, odpowiada za pracę sekretariatu obsługującego Dział Śledztw.


Prokuratura Rejonowa w Złotoryi

al. Miła 14

59–500 Złotoryja

tel.  (76) 850–51–00

fax. (76) 850-51-19

e-mail: pr_zlotoryja@legnica.po.gov.pl

pełniący funkcję Prokuratora Rejonowego – Tomasz Pisarski

pełniący funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego – Tomasz Łoziński

Prokurator Rejonowy w Złotoryi – kieruje pracą prokuratury rejonowej, zapewnia prawidłową realizację zadań służbowych oraz właściwą organizację pracy, dekretuje sprawy do repertoriów i rejestrów, wydaje postanowienia o przedłużeniu śledztw własnych prowadzonych oraz nadzorowanych przez prokuratorów, dokonuje oceny wyroków, współpracuje z organami kontroli zewnętrznej, współpracuje z prasą,

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Złotoryi – zastępuje prokuratora rejonowego podczas jego nieobecności, nadzoruje pracę sekretariatu, sprawuje nadzór w sprawach cywilnych i administracyjnych, prowadzi i nadzoruje postępowania karne.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wanda Gulij
Informację udostępnił: Wanda Gulij
Data wytworzenia informacji: 2020-01-10
Data udostępnienia informacji: 2020-01-10
Liczba odsłon: 9 321

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj