add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Statystyki, sprawozdania, kontrole – Prokuratura Krajowa

Sprawozdania finansowe Prokuratury Okręgowej w Legnicy za rok 2019

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019

____________________________________________________________________

Sprawozdania finansowe Prokuratury Okręgowej w Legnicy za rok 2018

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2018

____________________________________________________________________

Kontrola zarządcza

Sprawozdanie z  wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy za rok 2020

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Legnicy za rok 2020

Sprawozdanie z  wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy za rok 2019

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Legnicy za rok 2019

Sprawozdanie z  wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy za rok 2018

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Legnicy za rok 2018

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy za rok 2017

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Legnicy za rok 2017

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy za rok 2016

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Legnicy za rok 2016

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy za rok 2015

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Legnicy za rok 2015

Raport z samooceny kontroli zarządczej za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Legnicy za rok 2014

 

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy na 2021 rok

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy na 2020 rok

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy na 2019 rok

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy na 2018 r.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy na 2017 r.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy na 2016 r.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy na 2015 r.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy na 2014 r.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy na 2013 r.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Wanda Gulij
Data wytworzenia informacji: 2021-02-03
Data udostępnienia informacji: 2021-02-05
Liczba odsłon: 5 030

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj