Sprawozdania finansowe Prokuratury Okręgowej w Legnicy za rok 2019

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019

____________________________________________________________________

Sprawozdania finansowe Prokuratury Okręgowej w Legnicy za rok 2018

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2018

____________________________________________________________________

Kontrola zarządcza

Sprawozdanie z  wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy za rok 2019

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Legnicy za rok 2019

Sprawozdanie z  wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy za rok 2018

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Legnicy za rok 2018

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy za rok 2017

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Legnicy za rok 2017

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy za rok 2016

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Legnicy za rok 2016

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy za rok 2015

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Legnicy za rok 2015

Raport z samooceny kontroli zarządczej za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Legnicy za rok 2014

 

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy na 2020 rok

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy na 2019 rok

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy na 2018 r.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy na 2017 r.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy na 2016 r.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy na 2015 r.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy na 2014 r.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy na 2013 r.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Wanda Gulij
Data wytworzenia informacji: 2020-05-07
Data udostępnienia informacji: 2020-05-07
Liczba odsłon: 4 092