Do prokuratur okręgu legnickiego wpłynęło w 2014 roku 14.798 spraw. W 2014 roku prokuratorzy załatwili 14.923 sprawy, przy czym do sądu skierowano 4.832 akty oskarżenia w stosunku do 5.632 osób. Prokuratorzy w odniesieniu do 2.932 oskarżonych złożyli wnioski w trybie art. 335 § 1 k.p.k., to jest o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary lub środka karnego bez przeprowadzenia rozprawy. W stosunku do 160 osób, których sprawy skierowano do sądu z aktem oskarżenia stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W ciągu 2014r. sądy osądziły 6.569 osób, z których 5.717 zostało skazanych, a co do 598 warunkowo umorzono postępowanie karne. Prokuratorzy zaskarżyli wyroki sądów w stosunku do 277 osób, przy czym spośród apelacji wobec 232 osób, które zostały rozpoznane, w stosunku do 157 osób środek odwoławczy został uwzględniony przez sąd II instancji.


Kontrola zarządcza

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy za rok 2017

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Legnicy za rok 2017

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy za rok 2016

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy za rok 2016

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy za rok 2015

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Legnicy za rok 2015

Raport z samooceny kontroli zarządczej za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Legnicy za rok 2014

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy na 2018 r.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy na 2017 r.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy na 2016 r.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy na 2015 r.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy na 2014 r.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Legnicy na 2013 r.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Łucja Superson
Informację udostępnił: Wanda Gulij
Data wytworzenia informacji: 2018-03-29
Data udostępnienia informacji: 2018-03-29
Liczba odsłon: 2 469