Majątek Prokuratury Okręgowej w Świdnicy

i podległych jej jednostek według stanu na dzień 31.12.2020r.

Wartość bilansowa w zł.


1) Budynki i budowle – 6.851.456,71

2) Urządzenia techniczne i maszyny – 320.631,32

4) Środki transportu – 19.781,54

5) Inne środki trwałe – 8.464,81


RAZEM – 7.200.334,38

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Dawid Szymczak
Informację udostępnił: Dawid Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2008-06-04
Data udostępnienia informacji: 2008-06-04
Liczba odsłon: 3 792