Majątek Prokuratury Okręgowej w Świdnicy

i podległych jej jednostek według stanu na dzień 31.12.2007 r.

Wartość bilansowa w zł.


1) Budynki i lokale – 1.201.759

2) Budowle – 69.497

3) Urządzenia techniczne i maszyny – 1.286.376

4) Środki transportu – 60.379

5) Inne środki trwałe – 0


RAZEM – 12.618.011

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Dawid Szymczak
Informację udostępnił: Dawid Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2008-06-04
Data udostępnienia informacji: 2008-06-04
Liczba odsłon: 2 949