Majątek Prokuratury Okręgowej w Świdnicy

i podległych jej jednostek według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Wartość bilansowa w zł.


1) Budynki i lokale – 7.410.935,94

2) Budowle – 34.304,77

3) Urządzenia techniczne i maszyny – 629.527,01

4) Środki transportu – 66.722,12

5) Inne środki trwałe – 17.850,70


RAZEM – 8.159.070,54

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Dawid Szymczak
Informację udostępnił: Dawid Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2008-06-04
Data udostępnienia informacji: 2008-06-04
Liczba odsłon: 3 492