Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu w sprawie postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym prokuratorów i asesorów prokuratury w jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu wrocławskiego, publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”. W przypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego.

Oświadczenia majątkowe prokuratorów w alfabetycznej kolejności:

 

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie art. 104 § 7 ustawy z dnia 28.01.2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016.177 ze zm.) uwzględniono wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu o stanie majątkowym ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” złożony przez niżej wymienionych prokuratorów:

  • Kozioł Tomasz
  • Białek Andrzej
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: PO Wrocław
Informację udostępnił: PO Wrocław
Data wytworzenia informacji: 2019-06-29
Data udostępnienia informacji: 2019-06-29
Liczba odsłon: 15 944