Zarządzenie nr 93/2020 Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu z dnia 2020 r. – Regulamin udzielania w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu zamówień publicznych na  usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej progu określonego w art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielanych w trybie art. 138o

 • Wspólny koordynator do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury okręgu regionu wrocławskiego (Zarządzenie Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu Nr 2/2020, z dnia 24 stycznia 2020 r.):
  główny specjalista ds. administracyjno-gospodarczych Pan Roman Fijał, tel. 71 3306822, e-mail: rfijal@wroclaw.pr.gov.pl
 • RP VI WBA 233.7.2018
  Na podstawie § 39 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2017, poz. 729) informuję, że Prokuratura Regionalna we Wrocławiu dokonała w dniu 11 czerwca 2018 roku darowizny składników rzeczowego majątku ruchomego na rzecz Fundacji „Antoni” we Wrocławiu, Al. Jana Kasprowicza 26.
  Zgodnie z treścią § 40 ust. 2 cytowanego rozporządzenia, wartość darowanych składników rzeczowego majątku ruchomego określono według wartości księgowej.
 •   RP VI WBA 233.11.2018
  Na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2017, poz. 729)  informuję, że Prokuratura Regionalna we Wrocławiu dokonała w dniu 11 października 2018 roku nieodpłatnego i bezzwrotnego przekazania składników rzeczowego majątku ruchomego na rzecz Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
  Zgodnie z treścią § 40 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, wartość przekazanych składników rzeczowego majątku ruchomego określono według wartości początkowej.
  Dyrektor Finansowo Administracyjny
  Urszula Wyszomirska
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Słomianny
Informację udostępnił: Paweł Słomianny
Data wytworzenia informacji: 2016-08-09
Data udostępnienia informacji: 2020-12-15
Liczba odsłon: 4 989

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj