Zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu w sprawie zasad i warunków organizacyjno-technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, oświadczenia, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji w nich zawartych ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” – podlegają publikacji na stronie internetowej.

Oświadczenia prokuratorów Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu w kolejności alfabetycznej:

 1. Biernat Bartosz
 2. Bilski Wiesław
 3. Bylicka Katarzyna
 4. Duplaga Jerzy
 5. Dyko Jarosław
 6. Gołębiowski Marek
 7. Grocholska-Ostrejko Elżbieta
 8. Grzeszczak Krzysztof
 9. Haładaj Kazimierz
 10. Jandziak Tomasz
 11. Jaworski Zbigniew
 12. Jończyk Artur
 13. Kaleciński Piotr
 14. Kasiura Jerzy
 15. Kawalec Waldemar
 16. Kowalczyk Piotr
 17. Kowalska Violetta
 18. Lorenc-Kociubińska Beata
 19. Nowicka Grażyna
 20. Piwowarczyk-Strugała Urszula
 21. Ratajczyk Marek
 22. Rybczyński Jarosław
 23. Rzeczycka Karolina
 24. Szczęsny Marek
 25. Szyperski Dariusz
 26. Ścierzyńska Ewa
 27. Tabaczyk-Przystupska Wanda
 28. Wieczorek-Sadowska Małgorzata
 29. Zarzecka Krystyna
 30. Zimoląg Anna

Publikacji nie podlega oświadczenie majątkowe prokuratora Ireneusza Czopka – ze względu na uwzględnienie jego wniosku o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu w sprawie zasad i warunków organizacyjno-technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, oświadczenia, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji w nich zawartych ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” – podlegają publikacji na stronie internetowej.

Oświadczenia prokuratorów Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu w kolejności alfabetycznej:

 1. Biernat Bartosz
 2. Bilski Wiesław
 3. Bylicka Katarzyna
 4. Duplaga Jerzy
 5. Dyko Jarosław
 6. Grocholska-Ostrejko Elżbieta
 7. Grzeszczak Krzysztof
 8. Gwizdalska Anna
 9. Haładaj Kazimierz
 10. Jandziak Tomasz
 11. Jaworski Zbigniew
 12. Jończyk Artur
 13. Kaleciński Piotr
 14. Kasiura Jerzy
 15. Kawalec Waldemar
 16. Kowalska Violetta
 17. Lorenc-Kociubińska Beata
 18. Nowicka Grażyna
 19. Piwowarczyk-Strugała Urszula
 20. Ratajczyk Marek
 21. Reczka Andrzej
 22. Rogowski Artur
 23. Rybczyński Jarosław
 24. Rzeczycka Karolina
 25. Szczęsny Marek
 26. Szyperski Dariusz
 27. Ścierzyńska Ewa
 28. Tabaczyk-Przystupska Wanda
 29. Wieczorek-Sadowska Małgorzata
 30. Zarzecka Krystyna
 31. Zimoląg Anna

Publikacji nie podlega oświadczenie majątkowe prokuratora Ireneusza Czopka – ze względu na uwzględnienie jego wniosku o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

 

Wzór oświadczenia majątkowego na rok 2018

Zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu w sprawie zasad i warunków organizacyjno-technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, oświadczenia, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji w nich zawartych ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” – podlegają publikacji na stronie internetowej.

Oświadczenia prokuratorów Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu w kolejności alfabetycznej:

 1. Bilski Wiesław
 2. Bylicka Katarzyna
 3. Duplaga Jerzy
 4. Dyko Jarosław
 5. Grocholska-Ostrejko Elżbieta
 6. Grzeszczak Krzysztof
 7. Gwizdalska Anna
 8. Jaworski Zbigniew
 9. Jończyk Artur
 10. Kasiura Jerzy
 11. Kawalec Waldemar
 12. Kuczyński Marek
 13. Lorenc-Kociubińska Beata
 14. Nowicka Grażyna
 15. Piwowarczyk-Strugała Urszula
 16. Ratajczyk Marek
 17. Reczka Andrzej
 18. Rogowski Artur
 19. Szczęsny Marek
 20. Szyperski Dariusz
 21. Tabaczyk-Przystupska Wanda
 22. Zarzecka Krystyna
 23. Zimoląg Anna

Uwzgędniono złożone wnioski o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych niżej wymienionych prokuratorów:

 1. Czopek Ireneusz
 2. Schwartz Krzysztof
 3. Śledź Mieczysław

Oświadczenia majątkowe z roku 2016 są dostępne na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu pod adresem:
http://www.wroclaw.pr.gov.pl/o-wiadczenia-maj-tkowe

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-10-17
Data udostępnienia informacji: 2019-06-06
Liczba odsłon: 8 760