add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych – Prokuratura Krajowa

Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych

Przemysław Funiok

(urodzony 23 października 1969 roku w Tarnowskich Górach) – obecnie prokurator Prokuratury Krajowej.

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pracę w wymiarze sprawiedliwości rozpoczął w 1995 roku od aplikacji prokuratorskiej w Prokuraturze Rejonowej w Gliwicach. Po odbyciu asesury prokuratorskiej w latach 1997 – 1999, został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Katowicach, a następnie pełnił obowiązki służbowe w Prokuraturze Rejonowej Katowice – Wschód w Katowicach, w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Częstochowy i w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa – Północ w Częstochowie. W 2006 roku został Zastępcą Prokuratora Rejonowego Częstochowa – Północ w Częstochowie.

W 2007 roku został Prokuratorem Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Śledczego oraz kierownika zespołu do prowadzenia postępowań przygotowawczych z zawiadomienia Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Pod koniec 2007 roku uzyskał tytuł prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie, gdzie pełnił funkcję Szefa Wydziału I Oddziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej.

Od września 2009 roku został prokuratorem Prokuratury Krajowej w Biurze Postępowania Sądowego.

W dniu 14 marca 2016 roku został powołany do pełnienia czynności w Prokuraturze Krajowej na stanowisku Dyrektora Biura Prezydialnego.

Z dniem 23 lutego 2018 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych.

Był przewodniczącym zespołu nr 1 realizującego zadania prokuratury w trakcie Szczytu NATO w Warszawie i Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, przewodniczącym komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego, a także członkiem Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-03-27
Data udostępnienia informacji: 2018-02-27
Liczba odsłon: 35 478

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj