W wyniku przeprowadzonego konkursu na staż urzędniczy na stanowisko informatyka w Biurze Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej został wybrany Pan Adam Witkowski.

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu na staż urzędniczy na stanowisko eksperta ds. analizy ekonomicznej w Departamencie ds. Przestępczości Gospodarczej w Prokuraturze Krajowej został wybrany Pan Albin Domalewski.

 

Nieprzeprowadzenie naboru

Nieprzeprowadzenie naboru na stanowisko: eksperta ds. analizy stanu bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni w Biurze Bezpieczeństwa Wewnętrznego Prokuratury Krajowej.

Uzasadnienie:

Oferta, która wpłynęła w odpowiedzi na ww. ogłoszenie nie spełniła wymagań formalnych.

 

Nieprzeprowadzenie naboru

Nieprzeprowadzenie naboru na stanowisko: eksperta ds. zarządzania majątkiem prokuratury w Biurze Budżetu i Majątku Prokuratury w Prokuraturze Krajowej.

Uzasadnienie:

W odpowiedzi na ww. ogłoszenie nie wpłynęła żadna oferta.

 

PK IX K 1111.13.2018

Nieprzeprowadzenie naboru

Nieprzeprowadzenie naboru na stanowisko: eksperta ds. finansów, rachunkowości i podatków w Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Prokuraturze Krajowej.

Uzasadnienie:

Kandydatka biorąca udział w konkursie nie zdobyła wymaganej ilości punktów z praktycznego (testowego) sprawdzianu umiejętności i nie została zakwalifikowana do trzeciego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej.

W związku z powyższym ogłoszenie o konkursie zostanie skierowane do ponownej publikacji.

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu na staż urzędniczy na dwa stanowiska administratora systemów informatycznych w Biurze Informatyzacji i Analiz w Prokuraturze Krajowej został wybrany Pan Mariusz Hołdaś.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-02-14
Data udostępnienia informacji: 2019-01-08
Liczba odsłon: 27 886