czwartek, 31 marca 2016

Oświadczenia majątkowe


Oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów 
Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 5/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad i warunków organizacyjno – technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów Prokuratury Krajowej oświadczenia te podlegają publikacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Krajowej, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 i 5 zarządzenia).

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Krajowej w alfabetycznej kolejności:

1. Bończak Stanisław

2. Cieśla Tadeusz

3. Długołęcka Barbara

4. Drwęski Leszek

5. Engelking Jerzy

6. Fijałkowski Tadeusz

7. Funiok Przemysław

8. Gaertig Ludmiła

9. Gajda-Kwapień Henryka

10. Gałuszka-Górska Agata

11. Gemra Józef

12. Golik-Dobiszewska Elżbieta

13. Górszczyk Zbigniew

14. Grodzińska Grażyna

15. Hernand Robert

16. Herzog Aleksander

17. Hołda Jarosław

18. Jabłońska Renata

19. Janeczek Tomasz

20. Karalus Jarosław

21. Kasztelan Wojciech

22. Kiecol Bożena

23. Kołakowska Anita

24. Kozłowska Małgorzata

25. Krysmann Grzegorz

26. Lipiński Krzysztof

27. Łabuda Jerzy

28. Michrowski Wacław

29. Nowińska Barbara

30. Pasionek Marek

31. Pietrzak Renata

32. Pogorzelski Andrzej

33. Radoniewicz Jacek

34. Rucińska Jolanta

35. Sadowski Marek

36. Sidwa Elżbieta

37. Siejbik Zbigniew

38. Sierak Krzysztof

39. Skowroński Mariusz

40. Stankowski Andrzej

41. Stronikowska Grażyna

42. Szeliga Andrzej

43. Święczkowski Bogdan

44. Tarsalewski Robert

45. Witkowski Ryszard

46. Woźniak-Rzążewska Anita

47. Wójcik Janusz

48. Wygoda Jacek

49. Ziniewicz Maria

50. Żochowska Ewa

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożony wniosek  prokuratora Andrzeja Wieczorka o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu: 

1. Tomasz Błoński

2. Jarosław Gajek

3. Mariusz Grzegorowski

4. Marek Kaczmarzyk

5. Robert Kaczor

6. Tomasz Krzesiewicz

7. Marcin Kucharski

8. Łukasz Kudyk

9. Bartosz Pęcherzewski

10. Dariusz Sobieski

11. Robert Tomankiewicz

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie:

1. Piotr Łopatyński  

2. Antoni Markocki

3. Waldemar Winiarski

4. Beata Wojdak

5. Maciej Florkiewicz

Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi:

1. Krzysztof Chojnacki  

2. Krzysztof Galar

3. Jerzy Gozdek

4. Janusz Hajduk

5. Mariusz Jaworski

6. Paweł Kałuszka

7. Paweł Kowalski

8. Daniel Lerman

9. Krystyna Patora

10. Janusz Woźniak

11. Beata Marczak

Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie:

1. Agnieszka Hudaka

2. Piotr Krupiński

3. Gabriela Cichońska – Odrobina

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy  Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie:

1. Lesław Bożek

2. Konrad Gołębiowski

3. Anna Karlińska

4. Mariusz Kierepka

5. Monika Mazur

6. Andrzej Michalski

7. Andrzej Rybak

8. Mariusz Sadło

9. Wojciech Skóra

10. Aneta Uszyńska

11. Marcin Wielgomas

12. Wojciech Zdanowski

13. Dariusz Żądło

14. Włodzimierz Burkacki
     Włodzimierz Burkacki (korekta)

15. Barbara Koszałka 

Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie:

1. Alina Danilewicz

2. Marek Szczyrba

3. Damian Mirecki

4. Ewa Lotczyk

5. Jadwiga Jajuga- Lis

6. Paweł Król

7. Rafał Teluk

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w  Katowicach:

 

1. Katarzyna Furczyk

2. Krzysztof Motyl

3. Maciej Moska

4. Małgorzata Bednarek

5. Marcin Rodzaj

6. Paweł Leks

7. Piotr Żak

8. Rafał Spruś

9. Tomasz Truszkowski

Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu:

 

1. Karolina Grzybowska-Matysiak

2. Marcin Matecki

3. Hubert Woźniak

4. Karolina Niemczyk

5. Agnieszka Degler

6. Daria Wolf – Derda

7. Lucyna Szewczykowska

8. Magdalena Feist

9. Grzegorz Mazurkiewicz

10. Piotr Baczyński

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie będą wykonywać czynności służbowe:

1. Aldona Lema

Oświadczenia majątkowe Prokuratorów Regionalnych w alfabetycznej kolejności:

1. Dybus Jerzy

2. Fedeńczuk Katarzyna

3. Golec Andrzej

4. Kowalczyk Piotr

5. Maćkowiak Rafał

6. Maludy Artur

7. Pieniążek Elżbieta

8. Szubert Jarosław

9. Woźniak Marek

Oświadczenia majątkowe Prokuratorów Okręgowych:

1. Marek CZESZKIEWICZ

2. Mariusz LAMPART

3. Jerzy DUŻY

4. Elżbieta FUNIOK

5. Leszek GABRIEL

6.Teresa RUTKOWSKA-SZMYDYŃSKA

7. Radosław WOŹNIAK

8. Marek GOŁĘBIOWSKI

9. Piotr WOLNY

10. Dariusz DRYJAS

11. Mariusz SKUPIN

12. Krzysztof KOZBER

13. Rafał BABIŃSKI

14. Cezary PELCZARSKI

15. Zbigniew HARASIMIUK

16. Maciej MAĆKOWSKI

17. Joanna GOŁASZEWSKA

18. Maria SZCZEŚNIAK-BAUER

19. Michał TRYBUS

20. Cezary FIERTEK

21. Agnieszka MULKA-SOKOŁOWSKA

22. Dorota ŁADA

23. Paweł SZYMANOWSKI

24. Magdalena WITKO

25. Przemysław TARCZYŃSKI

26. Krzysztof GRZEŚKOWIAK

27. Jacek STASZCZAK

28. Mirosław WACHNIK

29. Łukasz HARPULA

30. Radosław ROMANIUK

31. Marzenna MONWID-OLECHNOWICZ

32. Katarzyna MĄDRY

33. Hanna LEWCZUK

34. Wiesław DWORCZAK

35. Iwona CHROBAK-FARQUHARSON

36. Janusz WOŹNIK

37. Artur KRAUSE

38. Paweł WILKOSZEWSKI

39. Paweł BLACHOWSKI

40. Justyna PLECHOWSKA-ŁUKOWSKA

41. Bogdan WRZESIŃSKI

42. Jerzy ZIARKIEWICZ

43. Zdzisław BOCHEŃSKI

44. Robert WIĘCKIEWICZ

Uwagi: korekta oświadczenia Teresy Rutkowskiei – Szmydyńskiej

Równocześnie informujemy, że uwzględniono wnioski  prokurator Agnieszki Leszczyńskiej i Jarosława Kijowskiego objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

Oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów z Instytutu Pamięci Narodowej Głównej i Oddziałowych Komisji  Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

I. Główna Komisja  Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:

1. Andrzej Pozorski

2. Dariusz Gabrel

3. Tomasz Kamiński

II. Oddziałowa Komisja  Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku:

1. Andrzej Dziuba

2. Dariusz Olszewski

3. Janusz Romańczuk

4. Katarzyna Opacka

5. Małgorzata Redos – Ciszewska

6. Zbigniew Kulikowski

7. Radosław Ignatiew

III. Oddziałowa  Komisja  Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku:

1. Mirosław Roda

2. Małgorzata Ziółkowska

3. Lidia Żbikowska.

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożone wnioski  o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych, niżej wymienionych prokuratorów  Oddziałowej Komisji w Gdańsku:

1. Mieczysław Góra

2. Bożena Włodarczyk

3. Małgorzata Wójcik.

IV. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach:

1. Marzena Matysik – Folga

2. Michał Skwara

3. Zbigniew Woźniak

4. Ewa Koj

V. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie:

1. Ireneusz Kunert

2. Łukasz Gramza

3. Marcin Nowotny

4. Marek Kowalcze

5. Michał Kiełek

6. Waldemar Szwiec

7. Wojciech Pardyak

VI.Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie:

1. Andrzej Martyniuk,

2. Dorota Nowak,

3. Dorota Godziszewska,

4. Piotr Zając,

5. Dariusz Antoniak,

6. Maricn Wroński,

7. Daniel Kwiatkowski,

8. Leszek Furman,

9. Jacek Nowakowski

VII. Oddziałowa Komisja  Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi:

1. Arkadiusz Gałaj

2. Jacek Kozłowski

3. Anna Gałkiewicz

VIII. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  w Poznaniu:

1. Mirosław Sławeta

2. Mirosław Więckowiak

3. Artur Orłowski

4. Mieszko Kamiński

5. Agata Cent

6. Sylwester Napieralski

IX. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie:

1. Grzegorz Malisiewicz

X. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  w Szczecinie:

1. Marek Rabiega

2. Dariusz Wituszko

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożony wniosek prokuratora Bogusława Czerwińskiego o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu majątkowym ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”.

XI. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  w Warszawie:

1. Małgorzata Kuźniar – Plota,

2. Jolanta Chankowska,

3. Barbara Brzeska – Zbieć

4. Małgorzata Pawłowska – Wojtczak,

5. Mariusz Rębacz,

6. Edyta Myślewicz,

7. Marek Klimczak,

8. Adam Olech
9. Adam Olech (drugie złożne w związku z przejściem w stan spoczynku)

10. Paweł Karolak

11. Bartosz Tymosiewicz

12. Marcin Gołębiewicz

13. Robert Kopydłowski

14. Robert Janicki

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożony wniosek  o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych wobec Barbary Śledź.

XII. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu:

1. Przemysław Cieślik,

2. Konrad Bieroń,

3. Aneta Piechota

4. Tomasz Rojek

5. Krzysztof Matkowski

6. Dorota Cebrat

7. Elżbieta Kozłowska – Włodarek

8. Liliana Ciepłoch

Oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów z Instytutu Pamięci Narodowej Biura i Odziałowych Biur Lustracyjnych

I. Odziałowe Biuro Lustracyjne w Katowicach:

1. Marzena Konarska,

2. Artur Wójcik,

3. Dariusz Przeworowski

4. Andrzej Majcher

II. Oddziałowe Biuro Lustracyjnego w Krakowie:

1. Łukasz Herjan

2. Renata Gościniak

3. Piotr Stawowy

III.Oddziałowe Biuro Lustracyjnego w Gdańsku:

1. Małgorzata Pranszke

2. Krzysztof Grodziewicz

IV.Oddziałowe Biuro Lustracyjnego w Rzeszowie:

1. Marek Sobol

2. Tomasz Magryś

V.Oddziałowe Biuro Lustracyjnego w Łodzi:

1. Andrzej Danieluk

2. Jarosław Chrzęst

3. Jacek Czarnecki

VI.Oddziałowe Biuro Lustracyjnego w Lublinie:

1. Cezary Kościesza

VII. Oddziałowe Biuro Lustracyjnego w Szczecinie

1. Jolanta Jędrzejowska,

2. Iwona Chamionek

VIII. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Białymstoku

1. Agnieszka Rusiłowicz

2. Andrzej Ostapa

IX. Oddziałowe Biuro Lustracyjne we Wrocławiu

1. Piotr Dąbrowski

X. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Poznaniu

1. Anna Kraśnicka – Wilczyńska

XI. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Warszawie

1. Edyta Karolak

2. Jarosław Skrok

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożone wnioski  o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-06-23
Data udostępnienia informacji: 2022-06-08
Liczba odsłon: 79 433

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj