wtorek, 09 maja 2017

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 5/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad i warunków organizacyjno – technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów Prokuratury Krajowej oświadczenia te podlegają publikacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Krajowej, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 i 5 zarządzenia).

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Krajowej w alfabetycznej kolejności:

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożony wniosek prokuratora Dariusza Barskiego o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

Oświadczenia majątkowe prokuratorów dawnej Naczelnej Prokuratury Wojskowej:

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu:

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie:

Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi:

Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie:

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie:

Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie:

Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w  Katowicach:

Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu:

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie:

Oświadczenia majątkowe Prokuratorów Regionalnych:

Oświadczenia majątkowe Prokuratorów Okręgowych:

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożony wniosek  prokurator  Agnieszki Leszczyńskiej o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

Oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów z Instytutu Pamięci Narodowej Głównej i Oddziałowych Komisji  Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:

I. Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożony wniosek prokuratora Bogusława Czerwińskiego o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu majątkowym ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”.


II. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku:

III. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku:

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożony wniosek prokurator Bożeny Włodarczyk o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

IV. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach:

V. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie:

VI. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie:

VII. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi:

VIII. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu:

IX. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie:

X. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  w Szczecinie:

XI. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie:

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożony wniosek prokurator Barbary Śledź o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

XII. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu:

Oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów z Instytutu Pamięci Narodowej Biura i Odziałowych Biur Lustracyjnych

Biuro Lustracyjne

I. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Katowicach:

II. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Krakowie:

III. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Gdańsku:

IV. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Rzeszowie:

V. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Łodzi:

VI. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Lublinie:

VIII. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Białymstoku:

X. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Poznaniu:

XI. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Warszawie:

XII. Oddziałowe Biuro Lustracyjne we Wrocławiu:

XIII. Oddziałowe Biuro Lustracyjne we Szczecinie:

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożony wniosek  prokurator  Daniela Załuskiego o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2017-11-21
Data udostępnienia informacji: 2017-05-09
Liczba odsłon: 60 850

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj