poniedziałek, 24 czerwca 2019

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 5/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad i warunków organizacyjno – technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów Prokuratury Krajowej oświadczenia te podlegają publikacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Krajowej, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 i 5 zarządzenia).

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Krajowej

Równocześnie informujemy, że uwzględniono wniosek prokuratora w stanie spoczynku, doradcy Prokuratora Generalnego Pana Dariusza Barskiego o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu

Równocześnie informujemy, że uwzględniono wniosek prokurator Eweliny Świętalskiej o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie

Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi

Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie

Równocześnie informujemy, że uwzględniono wniosek prokuratora Bolesława Krupińskiego o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy  Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie

Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie

Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku

Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach

Równocześnie informujemy, że uwzględniono wniosek prokuratora Tomasza Tadli o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie

Oświadczenia majątkowe Prokuratorów Regionalnych

Oświadczenia majątkowe Prokuratorów Okręgowych

Równocześnie informujemy, że uwzględniono wniosek prokurator Agnieszki Leszczyńskiej o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

Oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów z Instytutu Pamięci Narodowej Głównej i Oddziałowych Komisji  Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

I. Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Równocześnie informujemy, że uwzględniono złożony wniosek prokuratora Bogusława Czerwińskiego o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu majątkowym ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”.

II. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku

III. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku

IV. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach

V. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie

VI. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie

VII. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi

VIII. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu

IX. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie

X. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  w Szczecinie

XI. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie

Równocześnie informujemy, że uwzględniono wniosek prokurator Barbary Śledź o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

XII. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu

Oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów z Instytutu Pamięci Narodowej Biura i Oddziałowych Biur Lustracyjnych

Biuro Lustracyjne

I. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Katowicach

II. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Krakowie

III. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Gdańsku

IV. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Rzeszowie

V. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Łodzi

VI. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Lublinie

VIII. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Białymstoku

XI. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Warszawie

Równocześnie informujemy, że uwzględniono wniosek prokuratora Daniela Załuskiego o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

XII. Oddziałowe Biuro Lustracyjne we Wrocławiu

XIII. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Szczecinie

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-06-24
Data udostępnienia informacji: 2022-06-08
Liczba odsłon: 64 430

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj