poniedziałek, 24 lutego 2020

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 5/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad i warunków organizacyjno – technicznych ujawniania oświadczeń majątkowych prokuratorów Prokuratury Krajowej oświadczenia te podlegają publikacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Krajowej, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 i 5 zarządzenia).

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Krajowej

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie

Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi

Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy  Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie

Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie

Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku

Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach

Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie

Oświadczenia majątkowe Prokuratorów Regionalnych

Oświadczenia majątkowe Prokuratorów Okręgowych

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów z Instytutu Pamięci Narodowej 

I. Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie

Równocześnie informujemy, że uwzględniono wniosek prokurator Barbary Śledź o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą w zdaniu drugim art. 104 paragraf 7 ustawy Prawo o Prokuraturze.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Białymstoku

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Gdańsku

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Rzeszowie

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Lublinie

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Łodzi

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Katowicach

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Krakowie

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Poznaniu

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Szczecinie

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Warszawie

Równocześnie informujemy, że uwzględniono wniosek prokuratora Daniela Załuskiego o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych.

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN we Wrocławiu

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-02-24
Data udostępnienia informacji: 2021-05-07
Liczba odsłon: 54 210