czwartek, 29 października 2009

Informacje dla czytelników

Redakcja uprzejmie zawiadamia, że – zgodnie z § 32 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2154) – został opracowany i ogłoszony w formie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2017 r., składający się z 3 części (A., B., C.), wykaz czasopism naukowych, zawierający historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013–2016.

Za publikacje naukowe w każdym z tych czasopism przyznano najwyższą liczbę punktów spośród określonych w poszczególnych wykazach z okresu 2013–2016.

Czasopismo „Prokuratura i Prawo” zamieszczone zostało w części B., pod pozycją 2045, a za publikację na jego łamach przyznano najwyższą liczbę 6 punktów.

Z uwagi na zmianę w procesie ewaluacji czasopism naukowych prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Redakcja czasopisma uprzejmie informuje, że za publikację artykułów w czasopiśmie „Prokuratura i Prawo” w latach 2017-2018 autorom przysługuje 6 punktów. Natomiast, za publikację artykułów w latach 2019 i 2020 przysługuje 5 punktów.

Index Copernicus wyznaczył wartość wskaźnika Index Copernicus Value w wysokości ICV 2017 = 36.65 pkt. Jest ona widoczna w bazie ICI Journals Master List 2017 oraz w Paszporcie naszego czasopisma:  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=4169&lang=pl

Ocena naszego czasopisma za rok 2018 zostanie opublikowana w powyższej bazie na przełomie września i października 2019 r.

Redakcja zawiadamia również, że czasopismo „Prokuratura i Prawo” od stycznia 2005 r. nie jest dostępne w prenumeracie. W zakładce „Prokuratura i Prawo/opublikowane numery”, udostępniliśmy pełne teksty miesięcznika od początku jego istnienia, to znaczy od stycznia 1995 r. do chwili obecnej.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: dr Wincenty Grzeszczyk
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2017-05-08
Data udostępnienia informacji: 2012-02-01
Liczba odsłon: 15 388

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj