Spis treści

 

Prof. dr hab. Brunon Hołyst, Uniwersytet Łódzki

Patologia w miejscu pracy: mobbing i molestowanie seksualne

(pobierz plik)

 

Dr hab. Piotr Kardas, adiunkt UJ w Krakowie

Konsensualne sposoby rozstrzygania w świetle nowelizacji

kodeksu postępowania karnego z dnia 10 stycznia 2003 r. (pobierz plik)

 

Jacek Kosonoga, asystent UKSW

Przesłuchanie pokrzywdzonego w trybie art. 185a k.p.k. (pobierz plik)

 

Dr Wincenty Grzeszczyk, Prokurator Prokuratury Krajowej

Wątpliwości proceduralne związane ze stosowaniem ustawy

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

pod groźbą kary (pobierz plik)

 

Dr Maciej Rogalski, adiunkt Uniwersytetu Rzeszowskiego

Koszty wykonywania przez operatorów telekomunikacyjnych

zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa

i porządku publicznego (pobierz plik)

 

Dr Ewa Weigend, Instytut Maxa Plancka Międzynarodowego

i Zagranicznego Prawa Karnego we Freiburgu Bryzgowijskim

Media w niemieckim procesie karnym (pobierz plik)

 

Glosy

 

do postanowienia SN z dnia 6 kwietnia 2001 r., sygn. III SZ 2/01

(dot. problematyki wykonywania zawodu radcy prawnego

przez prokuratora w stanie spoczynku) – oprac. Małgorzata Sękara

(pobierz plik)

 

do uchwały SN z dnia 19 lutego 2003 r., sygn. I KZP 49/02

(dot. wykładni znamienia „mienie w wielkich rozmiarach”) – oprac.

Mikołaj Karpow (pobierz plik)

 

Recenzja

 

książki F. Prusaka, Prawo i postępowanie karne skarbowe – oprac.

prof. dr hab. Stanisław Pawela (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Dr Jerzy Skorupka, prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu

Przestępstwo nadużycia zaufania – wybrane zagadnienia (pobierz plik)

 

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Zbigniew Górszczyk, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie,

Tadeusz Laudowicz, prokurator Prokuratury Apelacyjnej

w Poznaniu – del. do Prokuratury Krajowej

Podpis elektroniczny w praktyce: aktualne i przyszłe możliwości

(pobierz plik)

 

Z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

z dnia 28 października 2003 r. w sprawie Rakevich przeciwko Rosji

(dot. problemu przymusowej hospitalizacji osoby chorej

psychicznie) – oprac. prof. dr hab. Bożena Gronowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Posiedzenie Komitetu ad hoc nt. Konwencji Narodów

Zjednoczonych przeciwko korupcji (Wiedeń, 29 września –

1 października 2003 r.) – oprac. Beata Ziorkiewicz (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-16
Data udostępnienia informacji: 2009-04-16
Liczba odsłon: 5 020

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj