Spis treści

 

Prof. dr hab. Andrzej Marek, Piotr Gensikowski, doktorant – UMK

w Toruniu

Konstrukcja czynów współukaranych i jej implikacje praktyczne

(pobierz plik)

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, Zastępca Prokuratora Generalnego

Przestępstwo znieważenia zwłok, prochów ludzkich lub grobu

(art. 262 k.k.) (pobierz plik)

 

Aneta Natalia Preibisz, aplikant Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie

Mazowieckim

Przedmiot ochrony przestępstwa określonego w art. 286 § 1

kodeksu karnego (pobierz plik)

 

Bogumiła Kaszowska, aplikant Prokuratury Rejonowej w Jaworznie

Porwanie osoby dla okupu w świetle art. 252 kodeksu karnego

(pobierz plik)

 

Michał Hudzik, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego

Wykładnia art. 254 kodeksu postępowania karnego – uwagi

polemiczne (pobierz plik)

 

Michał Kurowski, aplikant Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Dariusz Świecki,

sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

Problematyka art. 400 kodeksu postępowania karnego (pobierz plik)

 

Marcin Jachimowicz, aplikant Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie

Istota i charakter prawny podjęcia postępowania warunkowo

umorzonego (pobierz plik)

 

Dr Wojciech Filipkowski, adiunkt Uniwersytetu w Białymstoku

Metody wykorzystywania domów maklerskich w procederze prania

pieniędzy (pobierz plik)

 

Dr Beata T. Bieńkowska, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego

Biegły i jego opinia w świetle uregulowań kodeksu postępowania

karnego Rosyjskiej Federacji (pobierz plik)

 

Glosa

 

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 lutego

2002 r., sygn. II AKa  313/01 (dot. weksla in blanco) – oprac.

Stanisław Domaradzki (pobierz plik)

 

Recenzja

 

książki J. Piskorskiego, Odpowiedzialność karna cudzoziemców

w Polsce – oprac. prof. dr hab. Eugeniusz Kunze (pobierz plik)

 

 

Materiały szkoleniowe

 

Dr Andrzej Zachuta, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

Palinologia kryminalistyczna (pobierz plik)

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Wojciech Kociubiński, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Wyłączenie stosowania zakazu reformationis in peius w wypadkach

określonych w art. 60 § 3 i 4 kodeksu karnego oraz art. 343 lub 387

kodeksu postępowania karnego (pobierz plik)

 

Z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia

20 lipca 2004 r. w sprawie Nikitin przeciwko Rosji (dot. zasady

ne bis in idem) – oprac. prof. dr hab. Bożena Gronowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Europejskie standardy

ochrony praw człowieka a polski wymiar sprawiedliwości”

(Rzeszów, 13-14 maja 2004 r.) – dr Andrzej Ważny (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-21
Data udostępnienia informacji: 2009-04-21
Liczba odsłon: 4 860

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj