Spis treści

 

Prof. dr hab. Andrzej Marek, dr Jerzy Lachowski, adiunkt – Uniwersytet im.

Mikołaja Kopernika w Toruniu

Niektóre problemy wynikające z „jednoczynowości” przestępstwa ciągłego

(pobierz plik)

 

Prof. dr hab. Marian Filar, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika

Nowelizacja Kodeksu karnego w zakresie tzw. przestępstw seksualnych

(pobierz plik)

 

Prof. dr hab. Leon Tyszkiewicz, Uniwersytet Śląski 

O sposobach przeciwdziałania solidarności między biorącym

i dającym łapówkę w obronie przed odpowiedzialnością karną (pobierz plik)

 

Dr Maria Rogacka-Rzewnicka, adiunkt – Uniwersytet Warszawski

Oportunizm ścigania przestępstw – wybrane aspekty teoretyczne

(pobierz plik)

 

Michał Blajerski, prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie

Uwagi na temat przesłanek dopuszczenia dowodu z zeznań

świadka koronnego (pobierz plik)

 

Prof. dr hab. Jacek Giezek, dr Grzegorz Łabuda, adiunkt – Uniwersytet

Wrocławski

System sankcji w ustawie o odpowiedzialności podmiotów

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (pobierz plik)

 

Prof. dr Wacław Huba, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa

Najważniejsze zmiany prawa bankowego w latach 2002-2004

w zakresie tajemnicy bankowej (pobierz plik)

 

Dr Beata T. Bieńkowska, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego

Nowy kodeks postępowania karnego Federacji Rosyjskiej –

zasady procesu karnego (pobierz plik)

 

Glosy

 

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 marca 2003 r.,

sygn. II AKa 454/02 (dot. świadka koronnego) – oprac. dr Bolesław

Kurzępa (pobierz plik)

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 2004 r.,

sygn. WK 8/04 (dot. wykładni art. 671a k.p.k.) – oprac.

dr Wojciech Marcinkowski (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Z. Murasa, Postępowanie odwoławcze w procesie karnym

(art. 425-467). Komentarz – oprac. prof. dr hab.Tomasz Grzegorczyk

(pobierz plik)

 

książki M. Czajki i A. Światłowskiego, Prawo w diagramach –

Kodeks postępowania karnego – oprac. dr Sławomir Steinborn (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Jan Kudrelek, doktorant Uniwersytetu w Białymstoku

Choroba psychiczna jako przyczyna zawieszenia postępowania karnego

(pobierz plik)

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Dr Tomasz Razowski, sędzia Sądu Rejonowego w Opolu

Pozbawienie wolności oskarżonego a zwrot sprawy do

uzupełnienia postępowania przygotowawczego (pobierz plik)

 

Z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału

 

Wyrok Europejskiego trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia

8 lipca 2004 r w sprawie Vo przeciwko Francji (dot. ochrony prawnej

płodu ludzkiego w związku z wadliwym zabiegiem lekarskim) –

oprac. prof. dr hab. Bożena Gronowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Spotkanie z okazji 10 rocznicy powstania Prokuratury Republiki

Czeskiej (Zamek w Żydlochowicach, 27-28 kwietnia 2004 r.) –

oprac. Jerzy Szymański (pobierz plik)

 

Konferencja Prokuratorów Generalnych Krajów Związkowych

Republiki Federalnej Niemiec (Lubeka, 17-20 maja 2004 r.) –

oprac. Joachim Krull (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-22
Data udostępnienia informacji: 2009-04-22
Liczba odsłon: 5 140