add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 3 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

 

Prof. dr hab. Krystian Complak, Uniwersytet Wrocławski

Rozważania o sprawiedliwości (pobierz plik)

 

Prof. dr hab. Marek Mozgawa, UMCS w Lublinie, Magdalena

Kanadys-Marko, asesor Prok. Rej. w Radzyniu Podlaskim

Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta (art. 192 k.k.) (pobierz plik)

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, Zastępca Prokuratora Generalnego

Przestępstwo korupcji gospodarczej (art. 296a k.k.) (pobierz plik)

 

Wojciech Sych, sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

Pokrzywdzony wobec zawieszenia postępowania

przygotowawczego (pobierz plik)

 

Robert E. Masznicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa

Przesłanki trybu uproszczonego w postępowaniu karnym (pobierz plik)

 

Dr Monika Klejnowska, adiunkt Uniwersytetu Rzeszowskiego

Podsłuch operacyjny i prowokacja policyjna (pobierz plik)

 

Glosy

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2002 r.,

sygn. I KZP 10/2002 (dot. wykładni art. 233 § 1 k.k.) – oprac.

Marek Siwek (pobierz plik)

 

do postanowień Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2002 r.,

sygn. V KKN 376/01 i z dnia 22 stycznia 2003 r., sygn. I KZP

40/02 (dot. wykładni art. 280 § 2 i art. 263 § 2 k.k.) – oprac.

Magdalena Budyn (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki pod red. M. Boruckiej-Arctowej i K. Pałeckiego, Sądy

w opinii społeczeństwa polskiego – oprac. prof. dr hab. Stanisław

Waltoś (pobierz plik)

 

książki H. Zięby-Załuckiej, Instytucja Prokuratury w Polsce – oprac.

dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Aneta Wilkowska-Płóciennik, asesor Prokuratury Rejonowej dla

Warszawy Pragi-Południe

Firma i prokura w kodeksie cywilnym (pobierz plik)

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Dr Piotr Krzysztof Sowiński, adiunkt Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zwolnienie notariusza z obowiązku zachowania tajemnicy

zawodowej w toku procesu karnego (pobierz plik)

 

Z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie G. K. przeciwko Polsce

(dot. Sytuacji prawnej osoby pozbawionej wolności w toku

procesu karnego) – oprac. prof. dr hab. Bożena Gronowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Konferencja nt. „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce

przy zastosowaniu probacyjnych środków karania” (Popowo,

1-2 grudnia 2003 r.) – oprac. dr Andrzej Zachuta (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-17
Data udostępnienia informacji: 2009-04-17
Liczba odsłon: 5 260

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj