Spis treści

 

Prof. dr hab. Cezary Kulesza, Uniwersytet w Białymstoku,

dr Katarzyna Boratyńska, adiunkt Uniwersytetu w Białymstoku 

Usprawnianie postępowania karnego w Niemczech i Polsce (pobierz plik)

 

Dr Maria Syta, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Gravamen jako przesłanka zażalenia w postępowaniu przygotowawczym

(pobierz plik)

 

Dr Dariusz Zuba, adiunkt w IES w Krakowie

Problematyka prawna analizatorów do pomiaru zawartości

alkoholu w wydychanym powietrzu (pobierz plik)

 

Tomasz Razowski, sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, doktorant

Uniwersytetu Wrocławskiego.

Orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów w wyroku łącznym (pobierz plik)

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, Zastępca Prokuratora Generalnego

Przestępstwo korupcji wyborczej (art. 250a k.k.) (pobierz plik)

 

Dr Janusz Bojarski, dr Tomasz Oczkowski, adiunkci UMK w Toruniu

Penalizacja korupcji gospodarczej w polskim prawie karnym (pobierz plik)

 

Dr Waldemar Jaroch, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Przestępstwa w systemie zamówień publicznych (pobierz plik)

 

Glosy

 

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2002 r., sygn.

II KKN 368/00 (dot. uprawnień oskarżonego) – oprac. dr Józef Gurgul

(pobierz plik)

 

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2003 r.,

sygn. I KZP 27/03 (dot. postępowań w przedmiocie stwierdzenia

nieważności orzeczeń) – oprac. Michał Rusinek i Marcin Żak (pobierz plik)

 

Recenzja

 

książki Friedricha Losela, Thomasa Bliesenera, Aggression und

delinquenz unter jugendlichen. Untersuchungen von kognitiven

und sozialen Bedingungen – oprac. prof. dr hab. Brunon Hołyst

(pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Krzysztof Lewczuk, doktorant Uniwersytetu w Białymstoku,

sędzia Sądu Rejonowego w Ełku

Rola sądu w konsensualnym zakończeniu procesu karnego (pobierz plik)

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Dr Wincenty Grzeszczyk, Prokurator Prokuratury Krajowej

Najniższe miesięczne wynagrodzenie w rozumieniu art. 115 § 5-8

kodeksu karnego i art. 53 § 4 kodeksu karnego skarbowego (pobierz plik)

 

Z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

z 12 lutego 2004 r. w sprawie Perez przeciwko Francji

(dot. oceny postępowania adhezyjnego w kontekście prawa

do słusznej rozprawy sądowej) – oprac. prof. dr hab. Bożena

Gronowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

nt. „Specyfika opiniowania i leczenia psychiatrycznego

w warunkach pozbawienia wolności” (Popowo, 14-18

maja 2003 r.) – oprac. dr Błażej Kolasiński (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-17
Data udostępnienia informacji: 2009-04-17
Liczba odsłon: 5 662

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj