Spis treści

 

Prof. zw. dr hab. Roman Tokarczyk, UMCS w Lublinie

Etyka prokuratora – zarys przedmiotu (pobierz plik)

 

Dr Mariusz Czyżak, Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty

Sprawstwo polecające w zorganizowanej strukturze przestępczej

(pobierz plik)

 

Dr Jerzy Skorupka, prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu

Podstawy karnoprawnej ochrony interesów finansowych

Wspólnot Europejskich (pobierz plik)

 

Jacek Kosonoga, asystent UKSW w Warszawie

Zaliczenie na poczet orzeczonych środków karnych

odpowiadających im rodzajowo środków zapobiegawczych (pobierz plik)

 

Dr Józef Gurgul, prokurator w stanie spoczynku

O niektórych przyczynach nierozstrzygania spraw w rozsądnym terminie

(pobierz plik)

 

Justyna Trzcińska, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego

Europejski nakaz aresztowania a ekstradycja w prawie polskim

(pobierz plik)

 

Piotr Kaczmarek, Tomasz Razowski, sędziowie Sądu Rejonowego w Opolu

Udział prokuratora w rozprawie głównej prowadzonej w sprawie

o przestępstwo skarbowe (pobierz plik)

 

Glosy

 

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2003 r., sygn.

I KZP 24/03 (dot. ZUS jako oskarżyciela publicznego

w sprawach o wykroczenia) – oprac. Grażyna Stanek (pobierz plik)

 

do postanowienia SN z dnia 22 stycznia 2003 r., sygn. WK 48/02

(dot. wykładni art. 657 § 1 k.p.k.) – oprac. dr Antoni Bojańczyk (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki B. Hołysta, Psychologia kryminalistyczna – oprac. dr hab.

Ryszard A. Stefański (pobierz plik)

 

książki P. Wilińskiego, Świadek incognito w polskim procesie

karnym – oprac. dr Jacek Izydorczyk (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Dr Błażej Kolasiński, Prokurator Okręgowy w Szczecinie, adiunkt

Uniwersytetu. Szczecińskiego, Dorota Korecka, doktorantka

Uniwersytetu Szczecińskiego

Internacja psychiatryczna – teoria i praktyka (pobierz plik)

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Dr Krzysztof Gorazdowski, radca prawny, Andrzej Nowak, ekspert ds. broni

Wątpliwości wokół pojęcia broni palnej pozbawionej cech użytkowych

(pobierz plik)

 

Z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 11 marca

2004 r. w sprawie Iorgov przeciwko Bułgarii (dot. sytuacji

skazanego na karę śmierci w czasie obowiązywania moratorium

na jej wykonanie) – oprac. prof. dr hab. Bożena Gronowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Konferencja prokuratorów polskich, niemieckich i czeskich,

poświęcona realizacji międzynarodowej pomocy prawnej

w aspekcie przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej

(Garbicz, 18-20 listopada 2003 r.) – oprac. Mieczysław Tabor (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-20
Data udostępnienia informacji: 2009-04-20
Liczba odsłon: 4 581

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj