add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 7-8 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Uniwersytet Warszawski

Przestępczość i problemy społeczne a praca policji w środowisku miejskim

(pobierz plik)

 

Olga Sitarz, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego

Ochrona dziecka przed wyzyskiem w polskim prawie karnym

na tle postanowień Konwencji o prawach dziecka (pobierz plik)

 

Jacek Skała, aplikant Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza

Normatywne mechanizmy zwalczania przestępczości

zorganizowanej w świetle przepisów kodeksu karnego (część 1)

(pobierz plik)

 

Dr Wincenty Grzeszczyk, Prokurator Prokuratury Krajowej

Zmiany prawa karnego wprowadzone ustawą z dnia 18 marca 2004 r

(pobierz plik)

 

Dr Katarzyna Dudka, adiunkt UMCS w Lublinie

Ograniczenie liczby oskarżycieli posiłkowych w polskim procesie karnym

(pobierz plik)

 

Krystian Markiewicz, doktorant Uniwersytetu Śląskiego

Postępowanie z przedmiotami zajętymi na użytek procesu karnego

(pobierz plik)

 

Adam Bogusłowicz, aplikant Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe

Kryminalistyczno-procesowe aspekty dowodów zmysłowych (pobierz plik)

 

Romuald Kupiński, dr Izabela Nowicka, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Stosowanie środków oddziaływania wychowawczego

w sprawach o wykroczenia (pobierz plik)

 

Dr Katarzyna Laskowska, adiunkt Uniwersytetu w Białymstoku

Azjatyckie zorganizowane grupy przestępcze (pobierz plik)

 

Glosa

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2002 r.,

sygn. V KKN 275/01 (dot. wykładni art. 414 § 1 k.p.k.) – oprac.

dr Piotr Górecki (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki pod red. Stephena J. Ceci i H. Hembrooke, Expert

Witnesses in Child Abuse Cases (Rola biegłego

w sprawach o nadużywanie seksualne dzieci) – oprac.

prof. dr hab. Brunon Hołyst (pobierz plik)

 

książki S. Pieprznego, Policja – organizacja i funkcjonowanie –

oprac. dr Jerzy Migdał (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Renata Pawlik, doktorantka UJ

Odpowiedzialność osoby prowadzącej holowany pojazd

mechaniczny (pobierz plik)

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Maciej Górtowski, aplilkant Prokuratury Rejonowej w Gdyni

Poczta elektroniczna w postępowaniu karnym (pobierz plik)

 

Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie Doerga przeciwko Holandii

(dot. kontroli rozmów telefonicznych osoby pozbawionej

wolności) – oprac. prof. dr hab. Bożena Gronowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Konferencja dotycząca najnowocześniejszych tendencji w osmologii

Polskiej – „Osmologia 2004″ (Zakopane, 26-28 maja 2004 r.) –

oprac. dr Andrzej Zachuta (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-21
Data udostępnienia informacji: 2009-04-21
Liczba odsłon: 6 325

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj