Spis treści

 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Uniwersytet Warszawski

System kontroli przestępczości gospodarczej (pobierz plik)

 

Jacek Skała, aplikant Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza

Normatywne mechanizmy zwalczania przestępczości

zorganizowanej w świetle przepisów kodeksu karnego (część 2)

(pobierz plik)

 

Dr Agnieszka Orłowska, adiunkt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

Fałsz intelektualny a faktura VAT (pobierz plik)

 

Dr Wincenty Grzeszczyk, Prokurator Prokuratury Krajowej

Zmiany w prawie karnym wprowadzone ustawą z dnia

16 kwietnia 2004 r. (pobierz plik)

 

Joanna Radlińska, aplikant Sądu Rejonowego w Grójcu, doktorantka

UMCS w Lublinie

Usunięcie istotnych braków postępowania przygotowawczego

w trybie art. 397 k.p.k. (pobierz plik)

 

Dr Hanna Paluszkiewicz, adiunkt UAM w Poznaniu

Realizacja zasady jawności przy orzekaniu o warunkowym

umorzeniu postępowania karnego w toku posiedzenia sądu (pobierz plik)

 

Dr Leszek Wilk, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego

Przedmiot ochrony art. 79 kodeksu karnego skarbowego (pobierz plik)

 

Glosa

 

do wyroku SN z dnia 8 stycznia 2003 r., sygn. III KK 421/02

(dot. wykładni art. 177 k.k.) – oprac. dr hab. Ryszard A. Stefański

(pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Stanleya Einsteina, Menachema Amira, Police Corruption:

Paradigmus, Models and Concepts – Challenges for

Developing Countries (Korupcja w policji: Paradygmaty,

modele i koncepcje – wyzwania dla krajów rozwijających się)

– oprac. prof. dr hab. Brunon Hołyst (pobierz plik)

 

książki pt. „Dowód z DNA w postępowaniu procesowym. Materiały

z konferencji Instytutu Badań DNA” – oprac. dr Bolesław Kurzępa

(pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

 

Dr Małgorzata Marciniak, adiunkt Uniwersytetu Opolskiego

Organizator przestępstwa w polskim prawie karnym (pobierz plik)

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Małgorzata Dorota Wieliczko, Podlaski Urząd Skarbowy

Poznanie prawdy a ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym

(pobierz plik)

 

Z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie Gusinskiy przeciwko Rosji

(dot. legalności zatrzymania i tymczasowego aresztowania) –

oprac. prof. dr hab. Bożena Gronowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Spotkanie przedstawicieli środowisk prawniczych Polski

i Niemiec w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

(Poznań, 28-29 kwietnia 2004 r.) – oprac. Mieczysław Tabor (pobierz plik)

 

Informacja na temat Podyplomowego Studium Problematyki

Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu Uniwersytetu

Warszawskiego – oprac. dr Cezariusz Sońta (pobierz plik)

 

Komunikat o XI kongresie imienia Profesora Manfreda Lachsa (pobierz plik)

 

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-21
Data udostępnienia informacji: 2009-04-21
Liczba odsłon: 4 257

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj