add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 10 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

 

Prof. dr hab. Oktawia Górniok, Uniwersytet Śląski

Jeszcze o przestępstwach nadużycia zaufania (pobierz plik)

 

Dr hab. Bogusław Sygit, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, dr Przemysław Palka,

adiunkt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zabójstwo w związku ze zgwałceniem – jako kwalifikowany typ zabójstwa

(pobierz plik)

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie

Zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie w świetle prawa 

karnego (pobierz plik)

 

Prof. dr hab. Romuald Kmiecik, UMCS w Lublinie 

Postępowanie sprawdzające a czynności sprawdzenia „własnych

informacji” (pobierz plik)

 

Dr Arkadiusz Lach, adiunkt UMK w Toruniu

Karnoprocesowe instrumenty zwalczania pedofilii i pornografii

dziecięcej w Internecie (pobierz plik)

 

Aneta Natalia Preibisz, asesor Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie

Mazowieckim

Niekorzystne rozporządzenie mieniem jako znamię oszustwa

(art. 286 § 1 k.k.) (pobierz plik)

 

Elżbieta Czarny-Drożdżejko, asystent UJ w Krakowie

Wybrane problemy stosowania art. 305 ustawy – Prawo własności

przemysłowej (pobierz plik)

 

Aneta Michalska-Warias, doktorantka UMCS w Lublinie

Pranie pieniędzy w prawie brytyjskim na początku XXI wieku (pobierz plik)

 

Glosa

 

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2004 r.,

sygn. I KZP 6/04 (dot. wykładni art. 323 § 3 k.p.k.) – oprac.

dr Janusz Raglewski (pobierz plik)

 

Recenzja

 

książki E. Habzdy-Siwek, Diagnoza stanu psychicznego sprawcy

a rozstrzygnięcia w procesie karnym – oprac. Anna Komadowska

(pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

 

Rafał Kurek, aplikant Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy

Otwarcie zwłok jako czynność procesowa (pobierz plik)

 

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Aleksandra Antoniak, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego

Zabezpieczenie na mieniu podmiotu zbiorowego (pobierz plik)

 

Z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału

 

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

w sprawie Sidabras i Dziautas oraz Rainys i Gasparavicius

przeciwko Litwie (dot. dyskryminacji w warunkach zatrudnienia

w związku z uprzednią działalnością w rosyjskich służbach

specjalnych KGB) – oprac. prof. dr hab. Bożena Gronowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Konferencja naukowa nt. „Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw

w polskim prawie karnym” (Warszawa, 11 maja 2005 r.) – oprac.

dr Andrzej Zachuta (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-09
Data udostępnienia informacji: 2009-04-09
Liczba odsłon: 6 057

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj