add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 11 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie

Przestępstwo umożliwienia lub ułatwienia nielegalnego pobytu

(art. 264a k.k.) (pobierz plik)

 

Prof. dr hab. Stanisław Stachowiak, UAM w Poznaniu

Rozpoczęcie przewodu sądowego na rozprawie głównej jako

czas wygaśnięcia niektórych uprawnień procesowych (pobierz plik)

 

Dr Wincenty Grzeszczyk, prokurator Prokuratury Krajowej

Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na procedurę karną

(pobierz plik)

 

Michał Leciak, doktorant UMK w Toruniu

Tajemnica państwowa w wyjaśnieniach oskarżonego w procesie karnym

(pobierz plik)

 

Paweł Brożek, adwokat z Gdyni

Wybrane aspekty odpowiedzialności karnej syndyka (pobierz plik)

 

Dr Katarzyna Dudka, adiunkt UMCS, Marta Książek, asystent UMCS

Zasada informowania w kodeksie postępowania

administracyjnego a zasada informacji w procesie karnym (pobierz plik)

 

Krzysztof Zawistowski, prokurator Prokuratury Okręgowej w Legnicy

w stanie spoczynku

Mediacja w postępowaniu przygotowawczym (pobierz plik)

 

Joanna Brylak, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, Alex Gilardini,

adwokat – LL.M., Ph.D., Turyn, Włochy, Roberto Privitera,

doktorant Uniwersytetu Warszawskiego

Instytucja świadka koronnego w systemie włoskiego prawa

karnego procesowego (pobierz plik)

 

Glosy

 

do uchwały SN z dnia 26 września 2002 r., sygn. I KZP 24/02 (dot.

wykładni art. 54 ust. 4 ustawy o Prokuraturze) – oprac. Dorota

Karczmarska (pobierz plik)

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2003 r.,

sygn. IV KK 295/02 (dot. wykładni art. 85 k.k.) – oprac. Marek Siwek

(pobierz plik)

 

Recenzja

 

książki M. Bar, J. Jendrośka, Prawo ochrony środowiska. Podręcznik –

oprac. prof. dr hab. Wojciech Radecki (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Marek Derlatka, doktorant UAM w Poznaniu

Definicja pornografii a zasada nullum crimen sine lege (pobierz plik)

 

Mikołaj Karpow, asesor Sądu Rejonowego w Oświęcimiu

Karalność podawania napojów alkoholowych (pobierz plik)

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Dr hab. Piotr Pogonowski, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Zakaz reformationis in peius w postępowaniu adhezyjnym (pobierz plik)

 

Z orzecznictwa europejskiego trybunału

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia

23 czerwca 2005 r. w sprawie Zawadka przeciwko Polsce

(dot. kontaktów rodziców z dzieckiem w kontekście poszanowania

życia rodzinnego) – oprac. prof. dr hab. Bożena Gronowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Konferencja Prokuratorów Generalnych Landów RFN, z udziałem

Prokuratora Generalnego Republiki Federalnej oraz zaproszonych

prokuratorów zagranicznych (Koblencja, 3-4 maja 2005 r.) –

oprac. Joachim Krull (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-09
Data udostępnienia informacji: 2009-04-09
Liczba odsłon: 5 508

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj