Spis treści

 

Dr hab. Piotr Kardas, adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego

Istota współsprawstwa w polskim prawie karnym. Uwagi na marginesie trzech orzeczeń Sądu Najwyższego (pobierz plik)

 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Uniwersytet Warszawski

System probacji – kary średniej mocy i środki wolności dozorowanej jako propozycja sprawiedliwego karania (pobierz plik)

 

Dr Wincenty Grzeszczyk, Prokurator Prokuratury Krajowej

Zmiany kodeksu postępowania karnego w 2005 r. (pobierz plik)

 

Sylwia Giżowska-Szarek, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego

Przestępstwo bigamii (pobierz plik)

 

Ewa Pieniążek, doktorantka UMCS w Lublinie

Prejudycjalność orzeczeń w procesie karnym (pobierz plik)

 

Glosy

 

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2004 r., sygn. II KK

38/03 (dot. art. 228 § 1 i 2 k.p.k.) – oprac. dr Tomasz Razowski

(pobierz plik)

 

do postanowienia SA w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2005 r., sygn.

II AKo 67/05 (dot. wykładni art. 554 § 1 k.p.k.) – oprac. dr hab. Ryszard A. Stefański (pobierz plik)

 

Recenzja

 

książki pod red. A. Marka, Współczesne problemy procesu karnego

i jego efektywności. Księga Pamiątkowa Profesora

Andrzeja Bulsiewicza – oprac. dr Andrzej R. Światłowski (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Roman Wojtuszek, Komenda Główna Policji

Postępowanie policjantów w związku z prowadzeniem

dochodzenia i jego umorzeniem w trybie rejestrowym (pobierz plik)

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Jakub Iwaniec, aplikant Sądu Okręgowego w Warszawie

Zasady wyznaczania składu orzekającego w sprawach karnych

(pobierz plik)

 

Z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

z dnia 6 października 2005 r. w sprawie Hirst przeciwko

Zjednoczonemu Królestwu (dot. prawa wyborczego osób

pozbawionych wolności) – oprac. prof. dr hab. Bożena Gronowska

(pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Konferencja naukowa nt. zmian prawnoustrojowych Prokuratury

RP (Rzeszów, 24 maja 2005 r.) – oprac. dr Maciej Kijowski (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-09
Data udostępnienia informacji: 2009-04-09
Liczba odsłon: 3 958

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj