add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 4 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

 

Prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk, Uniwersytet Łódzki

Procedowanie w sprawie europejskiego nakazu aresztowania (pobierz plik)

 

Dr Wincenty Grzeszczyk, Prokurator Prokuratury Krajowej

Problematyka wykorzystania analizy DNA w postępowaniu karnym

w świetle przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. (pobierz plik)

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w  Warszawie

Uprawnienia prokuratora do przeglądania akt sprawy sądowej

(pobierz plik)

 

Dr Katarzyna Dudka, adiunkt UMCS w Lublinie

Anonim a wszczęcie postępowania karnego (pobierz plik)

 

Robert Widzisz, doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Odpowiedzialność za naruszenie bezpieczeństwa i higieny pracy

w świetle art. 220 kodeksu karnego (pobierz plik)

 

João Davin, zastępca prokuratora w Departamencie Śledztwa i Oskarżania

(Portugalia)

Struktura organizacyjna i środki zwalczania przestępczości

zorganizowanej w Portugalii (pobierz plik)

 

Glosa

 

do postanowienia SN z dnia 30 czerwca 2004 r., sygn. I KZP 8/04

(dot. dopuszczalności postępowania uproszczonego) – oprac.

Jacek Kosonoga (pobierz plik)

 

Recenzja

 

Tłumaczenia polskiego Kodeksu postępowania karnego, Die polnische

Strafprozessordnung – oprac. prof. dr hab. Jan Grajewski (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Dr Dariusz Zuba, adiunkt Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Zasady przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz

opiniowania w sprawach trzeźwości – omówienie (pobierz plik)

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Aleksander Herzog, Prokurator Prokuratury Krajowej

Niekaralność jako przesłanka warunkowego umorzenia

postępowania karnego (pobierz plik)

 

 

Z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie Hrico przeciwko Słowacji (dot.

krytyki sądu w kontekście swobody wypowiedzi) – oprac. prof. dr

hab. Bożena Gronowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

„Forum Pekińskie” na temat „Zgoda i pomyślność cywilizacji”

(Pekin, 23-25 sierpnia 2004 r.) – oprac. prof. zw. dr hab.

Emil W. Pływaczewski (pobierz plik)

 

Zasady przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz

opiniowania w sprawach trzeźwości (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-06
Data udostępnienia informacji: 2009-04-06
Liczba odsłon: 5 916

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj