Spis treści

 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Uniwersytet Warszawski

Przeciwdziałanie patologiom w administracji i biznesie w oparciu

o prawa człowieka (pobierz plik)

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie

Odroczenie wydania wyroku w procesie karnym (pobierz plik)

 

Piotr Starzyński, aplikant Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu przygotowawczym

(pobierz plik)

 

Agnieszka Serzysko, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego

Europejski nakaz aresztowania (ENA) (pobierz plik)

 

Dr hab. Piotr Kardas, Uniwersytet Jagielloński

Problem zbiegu przepisów ustawy karnej a różne postaci współdziałania

(pobierz plik)

 

Michał Leciak, doktorant UMK w Toruniu

Świadczenie pieniężne za przestępstwa komunikacyjne w świetle

zmian kodeksu karnego z października 2004 r. (pobierz plik)

 

Dr Jerzy Skorupka, prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu

Przestępstwo oszustwa finansowego z art. 297 k.k. po noweli

z marca 2004 r. (pobierz plik)

 

Dr Przemysław Palka, adiunkt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

Przestępstwo czy wykroczenie paserstwa – rozważania

o przedmiocie czynności wykonawczej (pobierz plik)

 

Dr Grzegorz Skowronek, Izba Celna w Przemyślu

Szczególne strony postępowania  w sprawach karnych skarbowych

(pobierz plik)

 

Cezary Michalczuk, prokurator Prokuratury Rejonowej w Białymstoku

Struktura sądownictwa karnego w Wielkiej Brytanii (pobierz plik)

 

Glosy

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2003 r.,

sygn. V KK 233/03 (dot. wykładni art. 572 k.p.k.) – oprac.

prof. dr hab. Leon Tyszkiewicz (pobierz plik)

 

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 stycznia 2003 r.,

sygn. II AKa 317/02 (dot. formalnych warunków okazania

pokrzywdzonym wizerunku osób oskarżonych) – oprac.

dr Józef Gurgul (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki O. Górniok, Odpowiedzialność karna menadżerów –

oprac. dr Marek Kulik (pobierz plik)

 

książki O. Krajniak, Sprawozdanie prasowe ze sprawy karnej –

oprac. dr Agnieszka Pawłowska (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Karolina Polit, doktorantka UMK w Toruniu

Przepadek korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa –

odwrócony ciężar dowodu (pobierz plik)

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Tomasz Sawicki, biegły Sądu Okręgowego w Legnicy z zakresu pożarnictwa

Przestępstwo sprowadzenia pożaru (pobierz plik)

 

Z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału

 

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia

17 marca 2005 r. w sprawie Bubbins przeciwko Zjednoczonemu

Królestwu (dot. interwencji policji z użyciem broni palnej

w kontekście prawa człowieka do życia) – oprac. prof. dr hab. Bożena Gronowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Międzynarodowa konferencja na temat przestępczości zorganizowanej

(Bruksela, 21-22 grudnia 2004 r.) – oprac. prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski (pobierz plik)

 

Komunikat o XII Konkursie imienia Profesora Manfreda Lachsa (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-07
Data udostępnienia informacji: 2009-04-07
Liczba odsłon: 5 730

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj