add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 9 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

 

Dr Danuta Tarnowska, adiunkt Uniwersytetu Szczecińskiego

Wymagania formalne postanowienia oddalającego wniosek

dowodowy w polskim procesie karnym (pobierz plik)

 

Wojciech Jasiński, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytucje skazania bez rozprawy (art. 335 k.p.k.) oraz dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej (art. 387 k.p.k.) na tle naczelnych zasad procesu karnego (pobierz plik)

 

Izabela Stolarczyk, prokurator Prokuratury Rejonowej w Będzinie

Oszustwo kredytowe – art. 297 k.k. (pobierz plik)

 

Dr Jerzy Wojciech Wójcik, Warszawa

Weryfikacja podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy

(pobierz plik)

 

Dr Tomasz Razowski, sędzia Sądu Rejonowego w Opolu

Wadliwość określenia kary pieniężnej w ustawie z 2002 r.

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (pobierz plik)

 

Marcin Jachimowicz, asesor Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie

Odpowiedzialność karna za naruszenie ordynacji podatkowej

(pobierz plik)

 

Krzysztof Gruszecki, asesor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Gdańsku, dr hab. Bogusław Sygit, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Nieważność decyzji administracyjnej wydanej z naruszeniem

przepisów ustawy z 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (pobierz plik)

 

Jarosław Ruszewski, aplikant Prokuratury Rejonowej w Suwałkach

Dostęp do informacji o środowisku (pobierz plik)

 

Glosa

 

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2000 r.,

sygn. I KZP 36/2000 (dot. wykładni art. 13 § 2 k.k.) –

oprac. Ewelina Markowska (pobierz plik)

 

Recenzja

 

książki P. Piszczka, Postępowanie uproszczone w polskim procesie

karnym. Model kodeksowy – oprac. dr hab. Ryszard A. Stefański

(pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Czesław Paweł Kłak, asystent Uniwersytetu Rzeszowskiego

Przesłanki postępowania nakazowego – wybrana problematyka

(pobierz plik)

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Jacek Rzeszotarski, ekspert w Zakładzie Kryminalistyki i Chemii

Specjalnej ABW

Spisanie treści utrwalonej rozmowy jako część opinii fonoskopijnej

(pobierz plik)

 

Z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia

28 kwietnia 2005 r. w sprawie Buck przeciwko Niemcom

(dot. przeszukania pomieszczeń i zajęcia dokumentów

w kontekście poszanowania prywatności) – oprac. prof. dr hab. Bożena Gronowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Konferencja prokuratorów oraz sędziów polskich i niemieckich,

poświęcona międzynarodowej współpracy po 1 maja 2004 r.

i nowym regulacjom prawnym w tym zakresie

(Celle – Dolna Saksonia, 30 września – 3 października 2004 r.) –

oprac. Mieczysław Tabor (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-09
Data udostępnienia informacji: 2009-04-09
Liczba odsłon: 4 123

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj