add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 1 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie

Przestępstwo publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa

(art. 255 k.k.) (pobierz plik)

 

Wojciech Kurowski, doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Pojęcie organizacji przestępczej i przestępczości Zorganizowanej (pobierz plik)

 

Maria Syta, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Zażalenia na postanowienia zamykające drogę do wydania wyroku, podejmowane w toku postępowania przygotowawczego (pobierz plik)

 

Anna Sitarska, studentka UW

Przemoc w rodzinie a mediacja (pobierz plik)

 

Jarosław Łupiński, prokurator Prokuratury Okręgowej w Kielcach

W kwestii reasumpcji postanowienia o wszczęciu

postępowania przygotowawczego (pobierz plik)

 

Aleksander Herzog, prokurator Prokuratury Krajowej

Kasacje prokuratorskie w sprawach karnych w latach 2004-2005 (pobierz plik)

 

Dr Małgorzata Marciniak, adiunkt Uniwersytetu Opolskiego

Problematyka kary grzywny za przestępstwo skarbowe

w przypadku wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (pobierz plik)

 

Glosy

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 2005 r., sygn. V KK 388/04 (dot. wartości dowodowej prywatnej opinii) – oprac. dr Antoni Bojańczyk i dr Tomasz Razowski (pobierz plik)

 

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2005 r., sygn. IV KK 118/05 (dot. wniosku dowodowego w postępowaniu odwoławczym) – oprac. Hanna Kuczyńska (pobierz plik)

 

Recenzja

 

książki Stanisława M. Przyjemskiego, Ochrona porządku prawnego

w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy – oprac. prof. dr hab. Stanisław Hoc (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Piotr Chlebowicz, doktorant Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

Przemoc stadionowa w ocenie prawnokarnej (pobierz plik)

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Dr Piotr Piszczek, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Zasada trwałości składu orzekającego w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym (pobierz plik)

 

Z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Petri Sallinen i inni przeciwko Finlandii (dot. dokonania przeszukania kancelarii adwokata w kontekście art. 8 KE) – oprac. prof. dr hab. Bożena Gronowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat „Zasada prawdy materialnej a reformy procedury karnej ostatnich lat” (Krasiczyn, 15-16 października

2005 r.) – oprac. dr Andrzej Ważny (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-03-23
Data udostępnienia informacji: 2009-03-23
Liczba odsłon: 5 820

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj