Spis treści

 

Dr Hanna Paluszkiewicz, adiunkt UAM w Poznaniu

Posiedzenia „wyrokowe” sądu karnego I instancji w świetle

niektórych zasad procesu karnego (pobierz plik)

 

Prof. dr hab. Ryszard Jaworski, Uniwersytet Wrocławski

Przyznanie się niewinnego do zabójstwa (pobierz plik)

 

Przemysław Brzeziński, absolwent WSHiP w Warszawie

Kontrola formalna aktu oskarżenia (pobierz plik)

 

Marek Bielski, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sprawstwo zleceniodawcze w projekcie nowelizacji kodeksu

Karnego (pobierz plik)

 

Maria Świetlicka, prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi

„Odpowiednie” stosowanie kodeksu postępowania karnego

w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

(pobierz plik)

 

Blanka J. Stefańska, absolwentka Uniwersytetu w Grenadzie

Okoliczności łagodzące w hiszpańskim prawie karnym (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Maciej Tomaszewski, student Uniwersytetu Warszawskiego

Pojęcie broni palnej w prawie karnym (pobierz plik)

 

Marcin Jachimowicz, asesor Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie

Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy

„antykorupcyjnej” (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Sławomira Steinborna, Porozumienia w polskim procesie karnym.

Skazanie bez rozprawy i dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

karnej – oprac. dr Stanisław Cora (pobierz plik)

 

książki Wojciecha Kotowskiego i Bolesława Kurzępy, Kodeks karny

skarbowy. Komentarz – oprac. dr Grzegorz Łabuda (pobierz plik)

 

Glosy

 

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2005 r., sygn.

I KZP 32/05 (dot. zapobiegania zjawisku narkomanii) – oprac.

Wiesław Łatkowski (pobierz plik)

 

do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia

6 października 2004 r., sygn. II AKz 697/04 (dot. wykładni art. 280

§ 2 k.k.) – oprac. dr Józef Gurgul (pobierz plik)

 

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 listopada

2003 r., sygn. II AKa 280/03 (dot. wykładni art. 280 § 2 k.k.) – oprac.

dr Andrzej Sakowicz (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Formy stadialne i postacie

zjawiskowe popełnienia przestępstwa” (Warszawa, 17 maja 2006 r.)

– oprac. dr Andrzej Zachuta (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-03-31
Data udostępnienia informacji: 2009-03-31
Liczba odsłon: 4 485

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj