Spis treści

 

Prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska, Instytut Nauk Prawnych PAN

Dzieci jako ofiary i świadkowie przestępstw (pobierz plik)

 

Dr Maciej Rogalski, adiunkt Uniwersytetu Rzeszowskiego

Strona podmiotowa przestępstwa oszustwa w telekomunikacji

(pobierz plik) 

 

Dr hab. Jerzy Skorupka, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego

Pojęcie „brudnych pieniędzy” w prawie karnym (pobierz plik)

 

Tomasz Fołta, aplikant Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu,

Andrzej Mucha, aplikant Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie

Zniesławienie i znieważenie w internecie (pobierz plik)

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie

Protokolant w postępowaniu karnym (pobierz plik)

 

Dr Paweł Wiliński, adiunkt UAM

Odmowa dostępu do akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym

(pobierz plik) 

 

Izabela Wereśniak-Masri, naczelnik w Departamencie Zezwoleń i Koncesji

MSWiA

Bezpodstawna odmowa złożenia zeznania (pobierz plik)

 

Michał Jeznach, absolwent WSHiP w Warszawie

Akt oskarżenia (pobierz plik)

 

Tomasz Karaś, Sławomir Żółtek, doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego

Bezprawność w prawie cywilnym i karnym (pobierz plik)

 

Robert Kucharski, asesor Prokuratury Rejonowej w Katowicach

Amerykański model sądownictwa przyspieszonego (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Dr Andrzej Zachuta, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

Skorzystanie z cudzej skargi odwoławczej – art. 435 k.p.k. (pobierz plik)

 

Bartłomiej Szyprowski, prokurator Prokuratury Rejonowej w Wołominie

Dochodzenie w niezbędnym zakresie jako faktyczne wszczęcie

postępowania przygotowawczego (pobierz plik)

 

Dr Olga Sitarz, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego

Kilka refleksji na temat likwidacji tzw. czynów przepołowionych

(pobierz plik)

 

Recenzja

 

książki F. Prusaka, Kodeks karny skarbowy. Komentarz. – oprac. Stefan

J. Jaworski (pobierz plik)

 

Glosa

 

do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 lutego

2004 r., sygn. II AKa 9/04 (dot. wykładni art. 25 § 2 k.p.k.) –

oprac. dr Józef Gurgul (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Konferencja nt. „Problematyka dowodowa przestępstw o charakterze

terrorystycznym oraz efekty czynności operacyjnych” – oprac.

dr Bolesław Kurzępa (pobierz plik)

 

Informacja dal Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawniczy Instytut Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-01
Data udostępnienia informacji: 2009-04-01
Liczba odsłon: 5 406