add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 12 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

 

Prof. dr hab. Leon Tyszkiewicz, Uniwersytet Śląski

Propozycja reformy kar najsurowszych (pobierz plik)

 

Dr Rafał Kubiak, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego

Legalność pierwotna ryzyka sportowego (pobierz plik)

 

Jacek Czabański, asystent IWS

Kara łączna pozbawienia wolności w praktyce (pobierz plik)

 

Dr Wojciech Filipkowski, adiunkt Uniwersytetu w Białymstoku

Przestępczość zorganizowana – ujęcie prawne i kryminologiczne

(pobierz plik)

 

Dr Zygmunt Kukuła, III Komisariat Policji w Bielsku-Białej

Przestępstwa godzące w masę upadłości (pobierz plik)

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP

Obrona obowiązkowa ze względu na okoliczności utrudniające obronę

(pobierz plik)

 

Dr hab. Jerzy Skorupka, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego

Stosowanie i przedłużanie tymczasowego aresztowania

w postępowaniu przygotowawczym (pobierz plik)

 

Dr Andrzej Sakowicz, adiunkt Uniwersytetu w Białymstoku

Negatywne przesłanki dochodzenia (pobierz plik)

 

Dr Katarzyna Dudka, adiunkt UMCS w Lublinie

Zażalenie na bezczynność organu procesowego – uwagi

de lege ferenda (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Dr Andrzej Zachuta, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

Wadliwość uzasadnienia wyroku jako samodzielna przyczyna

jego uchylenia (pobierz plik)

 

Dr Małgorzata Marciniak, adiunkt Uniwersytetu Opolskiego

Wykroczenia nieopłacania w terminie składek na ubezpieczenie

społeczne (pobierz plik)

 

Recenzja

 

książki Magdaleny Budyn-Kulik, Patrycji Kozłowskiej-Kalisz, Marka Kulika,

Marka Mozgawy, Kodeks karny. Praktyczny komentarz – oprac.

dr Radosław Krajewski (pobierz plik)

 

 

Glosa

 

do wyroku SN z dnia 12 stycznia 2006 r., sygn. III KK 317/05 (dot.

wykładni art. 479 k.p.k.) – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk

(pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Spotkanie nt. „Teoria i praktyka stosowania sankcji karnych”

(Warszawa, 7 września 2006 r.) – oprac. Jakub Romelczyk

i Aleksander Z. Zioło (pobierz plik)

 

Informacja dal Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawniczy Instytut Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-01
Data udostępnienia informacji: 2009-04-01
Liczba odsłon: 5 063

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj