add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 2 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie

Przestępstwo podawania się za funkcjonariusza publicznego (art. 227 k.k.)

(pobierz plik)

 

Dr Łukasz Pohl, adiunkt UAM w Poznaniu

Zawartość normatywna przepisu art. 18 § 1 k.k. (pobierz plik)

 

Dr Jerzy Lachowski, dr Tomasz Oczkowski, adiunkci UMK w Toruniu

Odpowiedzialność karna członków kolegialnych organów spółek

kapitałowych – zagadnienia wybrane (pobierz plik)

 

Łukasz Domański, doktorant KUL-u

Odpowiedzialność karna za produkcję, posiadanie i obrót środkami

odurzającymi (pobierz plik)

 

Dr Józef Gurgul, prokurator MS w stanie spoczynku

Jeszcze w sprawie roli biegłego w postępowaniu karnym (pobierz plik)

 

Dr Wincenty Grzeszczyk, prokurator Prokuratury Krajowej

Zmiany w postępowaniu karnym skarbowym (pobierz plik)

 

Dr Andrzej Kiełtyka, prok. Prok. Apel w Rzeszowie

Podstawa  faktyczna zatrzymania i przeszukania według Czwartej Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki (pobierz plik)

 

Glosy

 

do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2004 r.,

sygn. SK 10/04 (dot. zabezpieczenia majątkowego na etapie

postępowania przygotowawczego) – oprac. Piotr Starzyński (pobierz plik)

 

do uchwały składu siedmiu sędziów SN z dnia 29 października 2004 r.,

sygn. I KZP 19/04 (dot. zażalenia na postanowienie w przedmiocie

wniosku o uchylenie środka zapobiegawczego) – oprac. Agnieszka Zając, Bogusław Zając (pobierz plik)

 

Recenzja

 

książki Wojciecha Kotowskiego, Zasady bezpieczeństwa w ruchu

drogowym. Komentarz – oprac. dr Grzegorz Łabuda, dr Tomasz Razowski

(pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Dr Wojciech Sych, sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zmiana sytuacji pokrzywdzonego w stadium wykonawczym polskiego

procesu karnego (pobierz plik)

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Tadeusz Zembrzuski, Doktorant Uniwersytetu Warszawskiego

Rola Prokuratora Generalnego w cywilnym postępowaniu kasacyjnym

(pobierz plik)

 

Z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia

1 grudnia 2005 r. w sprawie Tuquabo-Tekle i inni przeciwko Holandii

(dot. polityki wizowej państwa w kontekście ochrony życia rodzinnego

jednostki)  – oprac. prof. dr hab. Bożena Gronowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Konferencja dotycząca międzynarodowej kooperacji i współpracy

prokuratorskiej w ramach Unii Europejskiej (Wiedeń, 1-3 czerwca

2005 r.) – oprac. Przemysław Bobkowski (pobierz plik)

 

Komunikat (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-03-25
Data udostępnienia informacji: 2009-03-25
Liczba odsłon: 4 477

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj