Spis treści

 

Prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk, Uniwersytet Łódzki

O niektórych zmianach w materialnym prawie karnym skarbowym w związku

z nowelizacją Kodeksu karnego skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r.

(pobierz plik)

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie

Przyczyna niezależna od prokuratora uzasadniająca przywrócenie

terminu zawitego (pobierz plik)

 

Hanna Kuczyńska, doktorantka PAN w Warszawie

Zasada ne bis in idem w polskim Kodeksie karnym w aspekcie

prawa międzynarodowego (pobierz plik)

 

Dr Andrzej Sakowicz, Uniwersytet w Białymstoku

Przestępstwo handlu ludźmi z perspektywy regulacji międzynarodowych

(pobierz plik)

 

Dr Marzena Kucharska-Derwisz, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania

w Przemyślu

Prawnokarna ochrona prawa do znaku towarowego (pobierz plik)

 

Blanka J. Stefańska, studentka Uniwersytetu w Grenadzie

Zatrzymanie w hiszpańskim procesie karnym (pobierz plik)

 

Glosa

 

do postanowienia SN z dnia 18 stycznia 2005 r., sygn. WK 22/04

(dot. wykładni art. 7 Konstytucji RP) – oprac. dr Stanisław M. Przyjemski

(pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Vojtecha Stejskala i Veroniki Vilimkovej, Ustawa o handlu

zagrożonymi gatunkami z komentarzem oraz przepisami

wykonawczymi i związkowymi – oprac. prof. dr hab. Wojciech Radecki

(pobierz plik)

 

książki Katarzyny T. Boratyńskiej, Adama Górskiego, Andrzeja Sakowicza

i Andrzeja Ważnego, Kodeks postępowania karnego. Komentarz –

oprac. dr Andrzej Kiełtyka, dr Czesław Paweł Kłak (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Bartłomiej Szyprowski, prokurator Prokuratury Rejonowej w Wołominie

Uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa jako

faktyczna przesłanka wszczęcia postępowania przygotowawczego

(pobierz plik)

 

Odpowiedzi na pytania prawne

 

Dr Tomasz Razowski, sędzia Sądu Rejonowego w Opolu

Organ właściwy do rozpoznania zażalenia na postanowienie

prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym (pobierz plik)

 

Z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia

10 stycznia 2006 r. w sprawie Teltronic-CATV przeciwko Polsce

(dot. kwestii wysokości opłat sądowych a skuteczności prawa

dostępu do sądu) – oprac. prof. dr hab. Bożena Gronowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

III Międzynarodowa Konferencja prokuratorów Polski i Niemiec

(Poznań, 13-15 czerwca 2005 r.) – oprac. Mieczysław Tabor (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-03-26
Data udostępnienia informacji: 2009-03-26
Liczba odsłon: 4 573

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj