Spis treści

 

Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Uniwersytet Warszawski

Czyn, sprawca, orzeczenie – na podstawie badań longitudinalnych

recydywistów (pobierz plik)

 

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie

Nowe środki probacyjne (pobierz plik)

 

Aleksander Herzog, prokurator Prokuratury Krajowej

Charakter prawny tablic rejestracyjnych w rozumieniu prawa karnego

(pobierz plik)

 

Jacek Kosonoga, asystent WSHiP w Warszawie

Inne ograniczenia swobody niezbędne do wykonywania dozoru Policji

(pobierz plik)

 

Adam Bogusłowicz, doktorant Uniwersytetu w Białymstoku

„Postępowanie skrócone” – klasyczna forma konsensualnego

sposobu zakończenia procesu karnego (pobierz plik)

 

Dr Maria Rogacka-Rzewnicka, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego

Zasada oportunizmu w świetle  ostatnich reform francuskiej

procedury karnej (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Dr Błażej Kolasiński, prokurator apelacyjny w Szczecinie (red.), Rafał

Gawinek, Tadeusz Kulikowski, Jerzy Masierowski, Wiesława

Palejko – prokuratorzy Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie

i Dariusz Wiśniewski, prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie 

Metodyka postępowania w zakresie zabezpieczenia majątkowego

(pobierz plik)

 

Zbigniew Niezgoda, prokurator okręgowy w Rzeszowie

Niektóre aspekty prawnokarnej ochrony ubezpieczycieli (instytucji

ubezpieczeniowych) na gruncie unormowań art. 286 i 298 k.k.

(pobierz plik)

 

Aneta Wilkowska-Płóciennik, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa

Praga-Południe

Uzasadnione wątpliwości co do poczytalności oskarżonego jako

przesłanka obrony obligatoryjnej (pobierz plik)

 

Józef Rudka, prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu

Merytoryczna kontrola oskarżenia (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki Waldemara Rodakiewicza, Warunkowe zwolnienie młodocianych

z reszty kary pozbawienia wolności – oprac. prof. dr hab. Stanisław Pawela

(pobierz plik)

 

książki, W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona

pamięci Profesora Andrzeja Wąska, pod red. L. Leszczyńskiego,

E. Skrętowicza, Z. Hołdy – oprac. Aleksandra Suchorzewska (pobierz plik)

 

Glosy

 

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2003 r., sygn. KZP

11/03 (dot. podżegania) – oprac. Gabriela Cichońska (pobierz plik)

 

do postanowienia SN z dnia 17 listopada 2005 r., sygn. I KZP 39/05

(dot. możliwości przekształcenia śledztwa w dochodzenie) – oprac.

dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Konferencja nt. „Zasada prawdy materialnej a reformy procedury

karnej ostatnich lat” (Krasiczyn, 15-16 października 2005 r.) –

oprac. dr Maciej Rogalski (pobierz plik)

 

Konferencja ZPP nt. „Rola korporacji prawniczych w państwie prawa”

(Warszawa, 17 grudnia 2005 r.) – oprac. Przemysław Szustakiewicz

(pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych  

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-03-30
Data udostępnienia informacji: 2009-03-30
Liczba odsłon: 4 816

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj