Spis treści

Artykuły

prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Uniwersytet Warszawski

Prawo bez autorytetu – prawo pozbawione sumienia – a wykluczenie społeczne jednostek

dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie

Przestępstwo zbycia dokumentu tożsamości (art. 274 k.k.)

prof. Piotr Kardas, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prawnokarne aspekty uchylania się od wykonania zobowiązania podatkowego w podatku VAT – oszustwo skarbowe czy oszustwo klasyczne?

Marcin Jachimowicz, asesor Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie

Nowe zasady odpowiedzialności za nielegalne przekroczenie granicy RP

dr Stanisław Cora, Uniwersytet Gdański

Kontrola sądowa wymogów wniosku o skazanie bez rozprawy określonych w art. 335 k.p.k.

dr Bolesław Kurzępa, prokurator Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie

Świadek koronny – co dalej z ustawą?

Karolina Kremens, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego

Przesłuchanie świadka w prawie amerykańskim

Materiały szkoleniowe

Tomasz Ostropolski, doktorant Uniwersytetu Łódzkiego

Problemy konstytucyjne państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z Europejskim Nakazem Aresztowania.

Anna Chodorowska, dr Mirosław Jan Lisiecki (adiunkt), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, dr Ireneusz Sołtyszewski, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP

Zabezpieczenie śladów i dowodów przestępstwa zgwałcenia a skuteczność procesu wykrywczo-dowodowego.

Recenzje

Zbigniew Bronisz (oprac.)

książki Teodora Szymanowskiego, Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego

dr Joanna Banach-Gutierrez (oprac.)

książki Salvatore Zappalá, Human Rights in International Criminal Proceedings (Prawa Człowieka w Międzynarodowym Postępowaniu Karnym)

Glosy

dr Wojciech Sych (oprac.)

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2004 r., sygn. I KZP 7/04 (dot. wykładni zwrotu „na zasadach ogólnych”, zawartego w art. 325f § 4 k.p.k.)

Marek Sagan (oprac.)

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2005 r., sygn.I KZP 32/05 (dot. zdrowia społecznego w aspekcie zapobiegania narkomanii)

Sprawozdania i informacje

Elżbieta Czupryńska (oprac.)

Konferencja prokuratorów okręgu apelacji białostockiej i litewskich poświęcona międzynarodowej współpracy prawnej (Białowieża, 21–23 września 2005 r.)

Mieczysław Tabor (oprac.)

Konferencja Prokuratorów oraz Sędziów Polskich i Niemieckich poświęcona międzynarodowej współpracy oraz nowym regulacjom prawnym w tym zakresie

Orzecznictwo

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-03-24
Data udostępnienia informacji: 2009-03-30
Liczba odsłon: 6 139