Spis treści

 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Uniwersytet Warszawski

Przestępczość nieletnich a socjalizacyjne funkcje szkoły (pobierz plik)

 

Prof. dr hab. Stanisław Stachowiak, UAM w Poznaniu

Odmowa wszczęcia śledztwa lub dochodzenia (pobierz plik)

 

Joanna Radlińska-Kostrubała, doktorantka UMCS w Lublinie

O słuszności rozwiązania zawartego w art. 397 § 4 k.p.k. (pobierz plik)

 

Wojciech Kociubiński, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Możliwości orzekania przez sąd odwoławczy surowszej kary

pozbawienia wolności (art. 454 § 2 k.p.k.) (pobierz plik)

 

Joanna Brylak, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego

Orzekanie wbrew kierunkowi środka odwoławczego na niekorzyść

oskarżonego (pobierz plik)

 

Dr Sławomir Steinborn, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego

W sprawie optymalnego zakresu jurysdykcji sądów

wojskowych (pobierz plik)

 

Paweł Karolczyk, aplikant Sądu Rejonowego w Gostyninie

Sprzeciw od wyroku nakazowego (pobierz plik)

 

Michał Jakowczyk, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n. Odrą

Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Republiki

Federalnej Niemiec w sprawie zgodności ustawy o Europejskim

Nakazie Aresztowania z Ustawą zasadniczą (pobierz plik)

 

Jan Kulesza, doktorant Uniwersytetu Łódzkiego

Granice obowiązku gwaranta w świetle art. 162 k.k. (pobierz plik)

 

Blanka J. Stefańska, studentka Uniwersytetu w Grenadzie

Ustawowe okoliczności obciążające w hiszpańskim prawie karnym

(pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Dr Danuta Tarnowska, adiunkt Uniwersytetu Szczecińskiego

Uprawnienia oskarżonego w świetle prawa do obrony (pobierz plik)

 

Jacek Korycki, prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Kontrola operacyjna (pobierz plik)

 

Marek Chrabkowski, doktorant Uniwersytetu Gdańskiego

Kontrola operacyjna przekazu informacji za zgodą

zainteresowanego (pobierz plik)

 

 

Dr Radosław Krajewski, adiunkt Wyższej Szkoły Humanistyczno-

Ekonomicznej we Włocławku

Karcenie jako okoliczność uchylająca bezprawność (pobierz plik)

 

Dr Przemysław Palka, adiunkt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Współdziałanie przy przestępstwach seksualnych – zagadnienia

wybrane (pobierz plik)

 

Recenzje

 

książki I. Nowickiej, Rozbój drogowy jako przejaw

zorganizowanej działalności przestępczej – oprac. Tomasz

Wierzchowski (pobierz plik)

 

książki Anny C. Salter, Drapieżcy. Pedofile, gwałciciele i inni

przestępcy seksualni – oprac. Marcin Zarówny (pobierz plik)

 

Glosy

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2005 r., sygn.

II KK 531/04 (dot. świadka koronnego) – oprac. Mariusz Kucharczyk

(pobierz plik) 

 

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2004 r.,

sygn. I KZP 21/04 (dot. wykładni art. 121 § 2 k.w.)

I – oprac. dr Maciej Rogalski (pobierz plik)

II – oprac. Adam Baszkowski (pobierz plik)

 

do postanowienia SN z dnia 21 stycznia 2004 r., sygn. IV KK 234/03

(dot. formy oświadczenia) – oprac. Monika Klejnowska (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Konferencja naukowa „Biegły w sądzie” (Kraków, 9-10 grudnia

2005 r.) – oprac. dr Andrzej Zachuta (pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-03-31
Data udostępnienia informacji: 2009-03-31
Liczba odsłon: 5 371

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj