Spis treści

 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Uniwersytet Warszawski

Teoria i praktyka probacji a resocjalizacja skazanych z udziałem

społeczeństwa (pobierz plik)

 

Jarosław Wawrowski, doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Obrona konieczna a zabezpieczenia techniczne (pobierz plik)

 

Monika Bransztetel, asesor Prokuratury Rejonowej w Strzelinie

Zasada domniemania niewinności a media (pobierz plik)

 

Paweł Kołodziejski, asesor Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy

Ne bis in idem w stosunku do orzeczeń zagranicznych (pobierz plik)

 

Bohdan Bielski psycholog, biegły Sądu Okręgowego w Warszawie

Przesłuchanie świadka – narkomana (pobierz plik)

 

Michał Wróblewski, aplikant adwokacki Izby Gdańskiej

Wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze (pobierz plik)

 

Piotr Lewczyk, aplikant Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie

Procesowa kontrola postępowania przygotowawczego (pobierz plik)

 

Tomasz Stadnicki, prokurator IPN w Olsztynie

Funkcja śledcza Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (pobierz plik)

 

Materiały szkoleniowe

 

Dr Katarzyna Dudka, adiunkt UMSC w Lublinie

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ściganie przestępstwa

popełnionego na szkodę małoletniego (pobierz plik)

 

Dr Andrzej Zachuta, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

Horyzontalna – pozioma prawomocność przedmiotowej części wyroku

(pobierz plik) 

 

Dr Tomasz Razowski, sędzia Sądu Rejonowego w Opolu

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych po nowelizacji (pobierz plik)

 

Recenzja

 

książki pt. Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić?,

pod red. S. Waltosia i J. Czapskiej – oprac. dr Paweł Wiliński (pobierz plik)

 

Glosy

 

do wyroku SN z dnia 8 marca 2006 r., sygn. IV KK 416/05 (dot. zasady

zmiany kierunku jazdy) – oprac. prof. dr hab. Ryszard A. Stefański

(pobierz plik) 

 

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2002 r.,

sygn. II AKa 577/01 (dot. wykładni art. 9 i 10 Konwencji o ochronie

praw człowieka i podstawowych wolności) – oprac. prof. Dr

hab. Stanisław Hoc (pobierz plik)

 

Sprawozdania i informacje

 

Posiedzenie Komisji Etyki Medycznej PAU nt. „Dziecko jako

obiekt seksualny – perspektywy psychiatryczne, psychologiczne

i prawne” (Kraków, 1 grudnia 2005 r.) – oprac. Ewelina Mazur (pobierz plik)

 

Seminarium nt. „Obraz zbrodni – portretem sprawcy” (Drzonków,

24-26 maja 2006 r.) – oprac. dr Józef Gurgul (pobierz plik)

 

Komunikat o XIII Konkursie imienia Profesora Manfreda Lachsa

(pobierz plik)

 

Informacja dla Autorów i Czytelników (pobierz plik)

 

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Mikusek
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2009-03-31
Data udostępnienia informacji: 2009-03-31
Liczba odsłon: 4 526

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj