add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 1 – Prokuratura Krajowa

Spis treści

Prof. dr hab. Wojciech Radecki, PAN, oddział we Wrocławiu
Nowy słowacki kodeks karny (pobierz plik)

Dr Emilia Justyna Powell, Uniwersytet Stanowy w Płd. Georgii
Zwalczanie korupcji z perspektywy USA (pobierz plik)

Dr hab. Jerzy Wojciech Wójcik, Warszawa
Prawne i kryminalistyczne zagadnienia przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (pobierz plik)

Agnieszka Kołodziejczyk, doktorantka UMCS w Lublinie
Pokrzywdzony w charakterze świadka anonimowego (pobierz plik)

Marcin Kuźma, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego
„Postępowanie rejestrowe” w procesie karnym (pobierz plik)

Wojciech Jasiński, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego
Problematyka art. 397 § 4 k.p.k. (pobierz plik)

Piotr Tyszka, oskarżyciel skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim
Zadania prawa karnego skarbowego i praktyczne możliwości ich realizacji 
(pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Agnieszka Baj, aplikant Prokuratury Rejonowej w Łasku
Zakazy dowodowe dotyczące świadka koronnego (pobierz plik)

Sylwia Spurek, legislator w Departamencie Prawnym KPRM
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zadania dla prokuratury (pobierz plik)

Dr Joanna Banach-Gutierrez, adiunkt Uniwersytetu Opolskiego
Ochrona praw człowieka w prawie karnym Unii Europejskiej (pobierz plik)

Recenzje

książki Adama Tarachy, Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe – oprac. prof. dr hab. Stanisław Hoc 
(pobierz plik)

Glosy

do postanowienia SN z dnia 28 czerwca 2006 r., sygn. II KK 285/05 (dot. wykładni art. 178 § 1 k.k.) – oprac. prof. dr hab. Ryszard A. Stefański (pobierz plik)

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2005 r., sygn. IV KK 98/05 (dot. uprawnień prokuratora do modyfikacji aktu oskarżenia) – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

Sprawozdania i informacje

Międzynarodowa konferencja szkoleniowa prokuratorów Polski, Łotwy i Litwy (Białowieża, 6-8 czerwca 2006 r.) – oprac.Elżbieta Czupryńska (pobierz plik)

Prawo Karne – Orzecznictwo (pobierz plik)

Prokuratura i Prawo – Wydawnictwo IES 2004, 2005, 2006, 2007

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Brak danych
Informację udostępnił: Rafał Księżopolski
Data wytworzenia informacji: 2007-10-11
Data udostępnienia informacji: 2007-11-14
Liczba odsłon: 7 071

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj