Spis treści

Prof. dr hab. Tadeusz Widła, Uniwersytet Śląski
Ekspertyzy irrelewantne (pobierz plik)

Dr Wincenty Grzeszczyk, prokurator Prokuratury Krajowej
Granice orzekania w instancji odwoławczej na niekorzyść oskarżonego (pobierz plik)

Jacek Czabański, doktorant Uniwersytetu w Turynie, Marcin Warchoł, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego
Przerwa i zawieszenie biegu przedawnienia – uwagi de lege ferenda (pobierz plik)

Blanka J. Stefańska, absolwentka Uniwersytetu w Grenadzie
Skutki zatarcia skazania (pobierz plik)

Marcin Malinowski, prokurator Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu
Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego (pobierz plik)

Kazimierz Postulski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie
Wzruszenie prawomocnych postanowień wydawanych w postępowaniu wykonawczym (pobierz plik)

Joanna Brylak, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego
Zagadnienie oceny wiarygodności zeznań świadka koronnego w aspekcie włoskiego systemu prawa karnego procesowego (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Konrad Nizioł, aplikant Sądu Okręgowego w Zamościu
Przesłanki uzasadniające zastosowanie instytucji świadka incognito (pobierz plik)

Krystyna Witkowska, prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa–Praga
Wartość dowodowa oględzin zwłok (pobierz plik)

Recenzje

książki P. Hofmańskiego, E. Sadzik, K. Zgryzka, Kodeks postępowania karnego, tom I i II: Komentarz do artykułów 1–296 i 297–467 – oprac. Tadeusz Laudowicz (pobierz plik)

książki M. Rogalskiego, Przestępstwa telekomunikacyjne – oprac. Jacek Kozioł (pobierz plik)

Glosy

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r., sygn. I KZP 6/07 (dot. kontroli operacyjnej ) – oprac. Arkadiusz Lach, Bartosz Sitkiewicz (pobierz plik)

do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 listopada 2005 r., sygn. II AKa 168/05 (dot. zbiegu podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia i obostrzenia kary) – oprac. dr Andrzej Sakowicz (pobierz plik)

do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 marca 2005 r., sygn. 4/II SA/Ka 1659/03 (dot. możliwości wniesienia odwołania od decyzji przez prokuratora, który nie brał udziału w postępowaniu) – oprac. Wiesław Czerwiński (pobierz plik)

Sprawozdania i informacje

XIV ogólnopolskie dni prawnicze (Warszawa, 24–27 maja 2007 r.) – oprac. dr Przemysław Szustakiewicz (pobierz plik)

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

Prokuratura i Prawo – Wydawnictwo IES 2004, 2005, 2006, 2007

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Brak danych
Informację udostępnił: Rafał Księżopolski
Data wytworzenia informacji: 2007-11-20
Data udostępnienia informacji: 2007-11-20
Liczba odsłon: 5 279

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj