Spis treści

Prof. dr hab. Romuald Kmiecik, UMCS w Lublinie
Anonim informacyjny a odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego (pobierz plik)

Dr hab. Jerzy Skorupka, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego
Zatrzymanie procesowe osoby podejrzanej (pobierz plik)

Adam Baworowski, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów, delegowany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie
Doręczenia elektroniczne w toku postępowania przygotowawczego (pobierz plik)

Marcin Warchoł, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego
Pojęcie „nadużycia prawa” w procesie karnym (pobierz plik)

Dr Jan Kulesza, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego
Niektóre problemy stosowania sankcji bezwzględnie oznaczonej (pobierz plik)

Dr Robert Kaczor, prokurator Prokuratury Rejonowej w Kluczborku
Kontrowersje wokół modelu dyrektywy prewencji indywidualnej (pobierz plik)

Aleksander Herzog, prokurator Prokuratury Krajowej
Korygowanie błędów w orzekaniu zakazu prowadzenia pojazdów (pobierz plik)

Zmiany legislacyjne

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie
Środek karny pozbawienia praw rodzicielskich lub opiekuńczych w świetle projektu nowelizacji kodeksu karnego (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Dr Piotr Krzysztof Sowiński, adiunkt Uniwersytetu Rzeszowskiego
Środki przymusu w ustawie o cudzoziemcach (pobierz plik)

Maria Świetlicka, prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi
Nadzór prokuratora w sprawach karnych skarbowych (pobierz plik)

Recenzja

książki Bernda Heckera, Europäisches Strafrecht – oprac. prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski (pobierz plik)

Glosy

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2006 r., sygn. IV KK 106/06 (dot. bezwzględnej przyczyny odwoławczej) – oprac. prof. dr hab. Maciej Rogalski (pobierz plik)

do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2006 r., sygn. V KK 107/05 (dot. uzasadnionej wątpliwości co do bezstronności sędziego) – oprac. Marek Siwek (pobierz plik)

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2005 r., sygn. I KZP 8/05 (dot. zakazu odczytywania zeznań) – oprac. Agnieszka Baj (pobierz plik)

Sprawozdania i informacje

XX Bałtyckie Międzynarodowe Seminarium Kryminologiczne nt. „Przestępczość i patologie w zmieniającym się świecie” („Crime and Deviance in the Changing World”) (Sankt Petersburg, 29 czerwca ?1 lipca 2007 r.) – oprac. dr Katarzyna Laskowska (pobierz plik)

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Brak danych
Informację udostępnił: Rafał Księżopolski
Data wytworzenia informacji: 2008-09-19
Data udostępnienia informacji: 2008-09-23
Liczba odsłon: 5 754

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj