Spis treści

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie
Aktualny model zaskarżania postanowień o zaniechaniu ścigania karnego (pobierz plik)

Dr hab. Maciej Rogalski, prof. Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu
Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (pobierz plik)

Jacek Czabański, doktorant Uniwersytetu w Turynie, Marcin Warchoł, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego
Prawo do milczenia czy prawo do kłamstwa (pobierz plik)

Dr Grażyna Grabarczyk, adiunkt Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Środek karny podania wyroku do publicznej wiadomości oraz publikacja wizerunku sprawcy przestępstwa (pobierz plik)

Marcin Jachimowicz, asesor Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie
Przestępstwo podrabiania lub przerabiania zalegalizowanych narzędzi pomiarowych i probierczych (art. 315 k.k.) (pobierz plik)

Violetta Śliwińska-Piżoń, doktorantka WSHiP w Warszawie
Przesłanki nadzwyczajnego obostrzenia kary w kodeksie karnym skarbowym (pobierz plik)

Ewa Dorota Baran, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie
Ustanie stosunku pracy urzędników prokuratury (pobierz plik)

Prof. dr hab. Michał Płachta, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Europejski Rejestr Karny: przedwczesny pomysł czy idee fixe? (pobierz plik)

Materiały szkoleniowe

Aleksander Żukowski, prokurator Prokuratury Rejonowej w Rybniku
Zwalczanie psów i kotów w obwodach łowieckich (pobierz plik)

Recenzje

książki Lecha K. Paprzyckiego, Prawna problematyka opiniowania psychiatryczno-psychologicznego w postępowaniu karnym oraz w zakresie ochrony zdrowia psychicznego – oprac. dr Józef Gurgul (pobierz plik)

książki M. Poloka, Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej w polskim systemie prawnym – oprac. dr Joanna Taczkowska (pobierz plik)

Glosy

uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2007 r., sygn. I KZP 26/07 (pobierz plik)

do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2007 r., sygn. I KZP 26/07 (dot. fałszywych zeznań) – oprac. prof. dr hab. Romuald Kmiecik (pobierz plik)

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2007 r., sygn. I KZP 17/07 (dot. dopuszczalności legalnego przekształcenia śledztwa w dochodzenie) – oprac. dr Wincenty Grzeszczyk (pobierz plik)

do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2006 r., sygn. I KZP 23/06 (dot. zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego) – oprac. dr Stanisław M. Przyjemski (pobierz plik)

Z żałobnej karty

Wspomnienie o dr. Henryku Prackim (pobierz plik)

Prawo – Orzecznictwo (pobierz plik)

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Brak danych
Informację udostępnił: Rafał Księżopolski
Data wytworzenia informacji: 2008-09-19
Data udostępnienia informacji: 2008-09-23
Liczba odsłon: 5 883

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj